Zaremba ger förutsättningen för nästa steg i skoldebatten

Efter Maciej Zaremba artikelserie i DN kan nu spelplanen för skoldebatten ritas om och ta steg framåt.

Publicerad Av

Maciej Zarembas mycket uppmärksammade reportageserie i DN Kultur avslutades med den femte artikeln. Men nu har det kommit en sjätte text i DN. En mycket stringent text av Zaremba. Den är en koncis replik till en mångordig artikel i gårdagens DN.

Förutom att den stadfäster att LF (eller måhända Lf) är gällande förkortningen för Lärarförbundet, så sätter den fingret på det som varit ett stort problem för svensk skola – nämligen att det finns de som velat definiera lärare som en skolarbetare i allmänhet och blanda ut läraryrket med allehanda andra yrkesgrupper som finns i skolans närhet eller i förskola/dagis. Och att olika professioner suddats ut.  

Så här avslutas denna korta text:

”Sedan skolan kommunaliserades har det blivit allt vanligare att förskollärare och fritidspedagoger befordrats till rektorer över grundskolor och till och med gymnasier. Enligt Skolverket befinner sig för närvarade cirka 300 förskollärare i rektorsutbildning. Man får anta att åtminstone en del av dem är medlemmar i Lärarförbundet.

De förväntas alltså utöva pedagogiskt mentorskap över lärare som har en högre och mer specifik utbildning än de själva – därtill på nivåer där de inte är behöriga att undervisa. Jag har inte sett Lärarförbundet protestera mot denna utveckling.”

Idag intervjuas Zaremba också i Skolvärldenlänk till annan webbplats.

Vi citerar ett stycke ur intervjun där Zaremba säger:

"Skolan borde hitta tillbaka till sig själv.
Så som det var tidigare?
– Nej, jag säger inte det. Historien går aldrig att rulla tillbaka. Men det finns alldeles för många bra saker som kastas bort på vägen, det är alldeles uppenbart, framförallt kvalificerade lärare.
Trodde du att det skulle se ut så i skolan som det såg ut?
– Nej, jag var inte beredd på att det skulle vara så enorma skillnader mellan skolor. Att avståndet mellan de bästa till de sämsta skulle vara som att flytta från Kongo till Manhattan om jag får uttrycka mig lite brutalt. Det var egentligen den mest skrämmande insikten, att segregeringen har gått så långt. Också inom en och samma skola kan skillnaden mellan lärarna vara väldigt stor."

Konstateras kan nu och särskilt efter att man tagit del av alla kommentarer kring Maciej Zarembas artikelserie i DN så kan spelplanen för skoldebatten ritas om och ta steg framåt.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla