Aftonbladet om lärarnas löneuppror

Sedan årtionden har de högt utbildade lärarnas löneutveckling halkat kraftigt efter. Lärare i grundskolan och gymnasieskolan har fått se sig omsprungna av andra yrkesgrupper.

Publicerad Av

Läs om lärarnas löneuppror i Aftonbladet idag. Sedan årtionden har de högt utbildade lärarnas löneutveckling halkat kraftigt efter. Lärare i grundskolan och gymnasieskolan har fått se sig omsprungna av andra yrkesgrupper.

Förr hade adjunkten och riksdagsledamoten lika hög lön. Idag tjänar riksdagsledamoten dubbelt så mycket som den välutbildade adjunkten. Eller som vi kan läsa i Aftonbladet idag:

"Lärarna i uppror. Nu krossas deras löner av riksdagsmännenslänk till annan webbplats"

Och så är det. I en tydlig grafik ser vi lönestatistiken över tid. Från 1970 då adjunkten tjänade 3 810 kr/mån, nästan lika mycket som riksdagsledamoten, 4 227 kr/mån.
2009 tjänade riksdagsledamoten 55 000 kr/mån och adjunkten, eller motsvarande, under 28000 kr/mån. Och grundskolläraren 25 800 kr/mån.

Aftonbladets granskning är mycket välkommen och viktig. Äntligen uppmärksammas de lärargrupper som Lärarnas Riksförbund särskilt företräder och kämpar för, lärarna i grundskolan och i gymnasieskolan.

Många lärare får ge sin syn på lärarlönernas utveckling och på läraryrkets förlorade status.

Man förstår att exempelvis grundskolläraren Lars Bilting funderar starkt på att byta jobb.
Eller att Ulrik Borg med magisterexamen säger att: "Nyexade lärare håller allt sämre standard, äldre lärare 'ger upp' och tappar gnistan och det börjar bli näst intill omöjligt att hitta och anställa bra lärare."
Eller att gymnasieläraren Ellinore Alm säger att: "Lärarlönerna behöver höjas för att de som är bäst lämpade ska vilja bli, och stanna kvar som, lärare. 

Man får hoppas att SKL hör och att de och andra skolhuvudmän tar sitt ansvar. Annars kan vi se problemen torna upp sig för Sverige som kunskapsnation.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla