Tillägg till katederdebatten

I Göteborgs-Posten har vi kunnat läsa ett par tillägg till den animerade katederdebatten. I går skrev gymnasielärare Sven Järgenstedt att en ”modern katederundervisning med genomgångar som varvas med lärarledda diskussioner är en av flera metoder som faktiskt fungerar”.

Publicerad Av

Han konstaterar i sin debattartikel ”Katederundervisning en bra metod”. att debatten fortsätter i tidningar, på bloggar och på Twitter om katederundervisningen som metod.

Artikeln är ett svar på den före detta läraren och lärarutbildaren Per-Acke Orstadius artikel ”Katederundervisning ingen mirakelkur” på GP Debatt.

Järgenstedt frågar retoriskt: ”Är det då någon som enbart eftersträvar katederundervisning? Eller för den delen bara ’självständiga projekt’, ’egen forskning’ eller ’arbete i grupp’? Nej, få lärare iallafall."

Han skriver:

”För det första gynnar en modern katederundervisning förståelse och kritiskt tänkande. Där kan läraren leda en diskussion samtidigt som begrepp och sammanhang förklaras effektivt. Att det per definition görs bättre när eleverna sitter tillsammans fyra och fyra och diskuterar är definitivt inte säkert.
För det andra har det de senaste 15 åren funnits en våg av ’arbeta självständigt i grupper eller enskilt eller i olika projekt’. Ofta har detta okritiskt ansetts modernt och nydanande, bara det inte handlat om just katederundervisning. Men det är olika metoder som fungerar olika bra i olika situationer, med olika lärare och med olika elever.
För det tredje undrar man om före detta lärarutbildaren P-A Orstadius och övriga lärarutbildare i Sverige varit lika tydliga under de senaste 15 åren med att variation är viktigt och att det självständiga kunskapsletandet tjänar på att kompletteras med just katederundervisning?”
Järgenstedt avslutar: ”Men modern katederundervisning med genomgångar som varvas med lärarledda diskussioner är en metod. Och den fungerar faktiskt!”
Kanske är detta den slutliga avslutningen katederdebatten? Hädanefter kan vi säga lärarledd undervisning när nu katedern är återupprättad.

?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla