Ansvariga i kommunerna ointresserade satsa på lärarlöner

I måndagens Aftonbladet läser vi artikeln ”Höj lönerna!länk till annan webbplats”. Där framför Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner kravet på 10 000 kronor mer till lärarna i grundskolan och gymnasieskolan. Och där ställs åtta kommunchefer "mot väggen".

Publicerad Av

Enligt Metta Fjelkner är kommunerna inte intresserade av en förändring:

"De flesta politiker ser bara skolan som en utgiftspost och vill försöka hålla ner löneökningarna så mycket som möjligt varje år. Trots att det får stora konsekvenser för skolan", säger hon till Aftonbladet. 

Har hon rätt i det? Vad säger kommuncheferna om lärarnas löner? De har fått två enkla frågor:

1. Borde lärarna i din kommun ha högre lön?
2 . Vad gör du åt det?

Svaren varierar, men ingen tycks egentligen vilja satsa på lärarna.

En menar att lärarna i hans kommun inte ska ha högre lön "generellt". Och följdriktigt har man inte gjort några satsningar för att höja den generella lönen.
En annan ger det märkliga svaret att "med ökade krav så ökar ersättningen". Menar kommundirektören att inte kraven varit höga på lärarna i hans kommun? En tredje säger att i år prioriterar man förskolelärare. Jaha ... Och en kommundirektör vill inte ens kommentera om lärare borde ha högre lön. Och hon har heller inget svar på "vad man kan göra exakt just nu".

Så ser och låter ett manifest ointresse från ansvarigt håll i kommunerna.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla