Svaret på varför lärare har usel löneutveckling

Att lärare har en låg lön och en usel löneutveckling är väl känt i dessa dagar. Med det Läraruppror som pågår på nätet och i Aftonbladet så har frågan om lärares löner hamnat i fokus på ett sätt som vi inte sett tidigare.

Publicerad Av

Gå in och läs på Aftonbladets "Skolgranskning". Idag hittar vi artikeln "Lärare har sämst löneutveckling i kommunernalänk till annan webbplats" och där läser vi om: "Lärarnas riksförbunds nya statistik över hur lärarnas löneuteckling har varit jämfört med andra yrkeskategorier i kommunerna".

"Statistiken jämför olika fackförbunds löneutveckling mellan åren 1995 och 2010. Bäst löneutveckling har SSR (ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, socionomer) haft, följt av Vårdförbundet (sjuksköterskor, barnmorskor) och sist av alla Lärarnas riksförbund (där i huvudsak grundskolelärare och gymnasielärare representeras).

Enligt Lärarnas riksförbund själva beror det på att kommunerna tycker att lärarna redan har höga löner och vill låta de med mindre lön komma ikapp. Det innebär att lärarnas löner i det närmaste stått stilla."

Sedan görs ett intressant konstaterande av reportern:

"Men kommunernas inställning innebär också att de som historiskt har haft högst löner drabbas hårdast. Som lektorer och adjunkten, det som i dag är gymnaiseläraren."

Vi noterar att en moderat politiker, Edvin Alam i Sollentuna, kommenterar artikeln. Han skriver att "LR har varit oerhört dåliga på att företräda sina medlemmar under diverse avtalsrörelser."

Men han får svar på tal:

"Du har fel. AG är opålitliga och skiter i skolan. Inte lätt att förhandla med en motpart som blåser en. Se Lärarnas Riksförbunds undersökning.

Vi får sämre lönepåslag om vi lyckas få bra resultat. Tvärtom mot vad som avtalats! Vems fel är detta?! Du sitter i Sollentuna och är nöjd. Men det finns 289 kommuner till där alla inte är lika nöjda.

Och vem drabbas? Ja förutom att lärarna får pissig lön. Jo, eleverna. Mina barn får sämre skolgång än de skulle behöva.
Det är ditt och dina gelikars ansvar. Det är du/ni som styr resurser till skolan som i stor utsträckning går till annat än undervisning.
Och då skyller du på facket!? Ser alltså inte ditt ansvar som representant för en huvudman för skolan....

Jag borde inte vara inte förvånad..."

En annan kommentar lyder:

"En stor anledning är den fackliga konstruktionen. LR tillåts inte förhandla för sina medlemmar, utan måste samförhandla med Lärarförbundet. Då adjunkterna är i minoritet blir de i varje avtal totalt överkörda av Lf och S-K-L, som kan trampa på gymnasielärarna genom att muta de övriga lärarkategorierna. "

Och ännu en skriver:

"...och på så vis har lärarförbundet dragit ner statusen på hela yrket. Det hjälper knappast att dom dessutom kallar alla sina medlemmar för lärare, även de som knappt har gått ut gymnasiet själva, eller att de också representerar rektorerna på flera skolor, eller att de sa ja till kommunaliseringen och i allt fler kommuner förhandlar fram nya arbetstidsavtal (modernt slaveri).

Fattar inte att deras medlemmar accepterar det. På lokal nivå är ju många av deras representanter hur bra som helst och medlemmarna är ju högt värderade kollegor."

Ja, så ser debatten ut på nätet. Och nog kan man tycka att några svar ges om varför lärare har usel löneutveckling. Ett svar är helt enkelt därför att arbetsgivarna/dagens skolhuvudmän inte är intresserade av skolan - och inte möter tillräckligt motstånd.

Ett sätt att åtgärda detta är att skolan byter huvudman.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla