Reflektioner kring ämnens tyngd

Ett ämnes tyngd borde vara en lätt sak för den som har en ”våg” och som kan koppla tyngden till såväl samhällsbehovet som behovet av de kunskaper som förmedlas i ämnet. Med andra ord är det politikernas uppgift att avgöra vilka ämnen som är tunga eller lätta. För Lärarnas Riksförbund är alla skolämnen viktiga.

Publicerad Av

I fredags gjorde finansminister Anders Borg ett utspel om lärarlöner under partiets Sverigedagar (tidigare kommundagar). Han sa att lärarna ska ha högre löner och uppmanade de moderata kommunpolitikerna att ta sitt ansvar och satsa på lärarna. Naturligtvis är det viktigt att en så mäktig politiker i ledande ställning uttalar sig för högre lärarlöner.

I lördags hade så Lärarnas Metta Fjelkner en debattartikel publicerad i Värmlands Folkblad, ”Borgs besked får inte vara fagert tallänk till annan webbplats”, som en direkt reaktion till Borgs utspel. Hon skrev bland annat att: ”det läraruppror som nu syns på många håll är en varnings­klocka som politikerna och ansvariga för skola måste lyssna på”.

Och vidare:

”Anders Borgs besked i Karlstad på fredagen att lärare måste få bättre löner får inte vara ännu ett exempel på att fagert tal går före handling. Jag välkomnar om Borg insett det Lärarnas Riksförbund länge vetat. Staten måste ta ett större ansvar. Gör inte lärarkåren, den nuvarande och framtida besviken!"

I grunden är givetvis Lärarnas Riksförbund som företräder behöriga lärare i gymnasiet och grundskolan, och en majoritet av ämneslärarna, mycket positivt till Borgs besked och till att han underströk att elever ska ägna mer tid åt studier i tunga ämnen.

Vilka dessa ämnen är får Anders Borg själv precisera. Lärarnas Riksförbund värnar givetvis sina medlemsgrupper.

Och det har ett viktigt signalvärde att, som Metta Fjelkner kommenterar: ”de skickliga lärare som har en lång och specialiserad utbildning ska ges löneökningar som motsvarar deras insatser och kompetens”.

Under helgen utspann sig också ett antal minisamtal i det sociala verktyget Twitter. Där förs ”diskussioner” i mikroformat på högst 140 tecken. Omedelbart efterfrågades vilka ämnen som var ”tunga” och vilka ämnen som var "lätta". Men man frågade inte Anders Borg, utan Metta Fjelkner som hade twittrat några snabba positiva kommentarer till Borgs utspel.

Förhoppningsvis ska det inte tolkas som att det finns ett motstånd mot att ge rejäla lönepåslag till de lärare och lärarkategorier som halkat efter i löneutvecklingen under alltför lång tid. Det skulle i så fall försvåra avtalsrörelsen betydligt.

Och ett ämnes tyngd borde vara en lätt sak för den som har en ”våg” och som kan koppla tyngden till såväl samhällsbehovet som behovet av de kunskaper som förmedlas i ämnet. Med andra ord är det politikernas uppgift att avgöra vilka ämnen som är tunga eller lätta.

För Lärarnas Riksförbund är alla skolämnen viktiga.   


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla