Att dikta sig en ny historia

I går mitt under den hearing om skolan som Dagens Nyheter anordnat på Kulturhuset tappade Skolsverige hakan. Plötsligt påstod nämligen Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén att Lärarförbundet var emot kommunaliseringen av skolan.

Publicerad Av

Folk skruvade på sig och tittade sig omkring i den fullsatta stora hörsalen. Vad är detta? Ja, vad var detta? Låt oss läsa hur det ligger till. (Ibland kan man vara glad att man studerat historia på högskolan och vill gå till källorna.)

Först läser vi i Lars-Erik Klasons bok ”Ett förbund på frammarsch. Svenska Facklärarförbundets historia 1975-1990”. Klason var kanslichef i Svenska Facklärarförbundet och sedan i Lärarförbundet till 2001.

Vi läser där om när Lärarförbundets representantskap beslutade om sina krav inför avtalsförhandlingarna 1989. Denna ödesdigra avtalsrörelse som skulle förena sig med politiken på ett unikt och osunt sätt. Det var då som skolminister Göran Persson köpte stöd för den politiska kommunaliseringen av skolan genom att facken utlovades högre löner av kommunerna. Villkoret var att man sa ja till ett nytt huvudmannaskap. Och Lärarförbundet sa ja. Vi läser på sidan 142:

”Representantskapet antog med stor majoritet de förslagna yrkandena. Förbundsstyrelsen och representantskapet var också helt överens om att, om ett slutgiltigt avtalsförslag skulle komma att innebära ett förändrat huvudmannaskap av ungdomsskolan, beslut i frågan skulle föregås av en medlemsomröstning.”

Vi läser sedan vidare i Gunnar Ohrlanders underbara bok ”Den gudarna älskar. Om konsten att överleva som lärare”, som bloggen ofta hänvisar till för att man ska förstå vad lärarna och skolan har utsatts för under de gångna tjugo åren. En bok som för övrigt ligger som en grund till hela skoldebatten i går.

På sidan 74 står kort och gott vad som hände vid denna medlemsomröstning som följde då Persson och dåvarande Kommunförbundet pressade på för att skolan skulle kommunaliseras:

”Striden var vunnen. Femtusen kronor mer i slutlön innebar förstås en jättebonus och vid en omröstning i Lärarförbundet fick ja-sidan 46 595 röster mot nejsidans 26 889.”    

Kan det sägas tydligare? Men nu är frågan om Lärarförbundet efter gårdagens besked plötsligt ”egentligen” är emot den kommunaliserade skolan: Vill Lärarförbundet förstatliga skolan?

Vi fick dock igår ett rakt svar från Eva-Lis Sirén när hon inte räckte upp handen på frågan om skolan ska förstatligas i skoldebatten i går. Där klargjordes att man faktiskt vill ha det kommunala huvudmannaskapet kvar. Ibland är det svårt att dikta sig en ny historia. I stort sett 90 procent av åhörarna till hearingen räckte för övrigt upp handen på frågan om de ville att skolan skulle förstatligas.

Och de som räckte upp handen i panelen och ville förstatliga skolan var rektor Hans Jansson, läraren Gunilla Hammar Säfström, Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och utbildningsminister Jan Björklund. Läraren Björn Kindenberg lade ner sin röst.
Den som förutom Sirén vill försvara kommunaliseringen av skolan var Mats Ekholm (tidigare kritiserad GD för Skolverket och nu professor i Karlstad och en av de som åkt runt i skolor och föreläst för lärare att de inte ska föreläsa).
Maciej Zaremba ansåg att kommunerna har straffat ut sig själva om att ha ansvar för den svenska skolan, men avstod från att rösta i egenskap av journalist som skildrar men inte är en part.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla