Kloka inlägg om skolan

Debatten om skolan fortsätter dagligen. Två blogginlägg som är värda att puffa för kommer här.

Publicerad Av

Debatten om skolan fortsätter dagligen. Två blogginlägg som är värda att puffa för kommer här. Två kloka inlägg som bloggen missat, men som kanske hittar någon ny läsare här. Det är de värda.

Först har vi Johan Kant som på sin blogg under rubriken "Skolan blir battre och battre - eller inte?länk till annan webbplats" skriver han på tal om den mycket postiva bild vi kunde läsa om i en artikel i DN Kultur av en lärare på den välkända Adolf Fredriks musikskola. Den var glädjande och upplyftande och berättar om en skola som just blir bättre och bättre - som den ska vara. Kant påminner dock om att:

"Adolf Fredriks musikskola (AF) är en elitskola, där det ställs höga krav på att komma in och på elevernas skolgång. Med elitskola menar jag här inte att alla de elever som kommer in på Adolf Fredrik är bäst i alla skolämnen, men i och med att skolan har så stark profil på musik och att eleverna ska sköta sin skolgång, blir det en kollektiv inställning att det är viktigt att sköta sig, både när det gäller skolarbetet och givetvis musikutövningen. Dessutom finns det över lag föräldrastöd, jag har många kompisar som har gått på AF och jag känner en hel del barn som går där idag. I och med att det är så många elever som söker till AF, väldigt svårt att komma in, har AF också ganska stora klasser, vilket innebär att skolan har god ekonomi (skolpengen i Stockholm stad är ganska hög). Adolf Fredriks musikskola är helt enkelt en fantastisk skola."

Och han avslutar:

"Jag har jobbat i 9 år som SO-lärare i ett område där inte eleverna hade samma förutsättningar som eleverna på Adolf Fredrik. Lärare är alltid viktiga, men på skolor som Jordbromalmsskolan är läraren direkt avgörande för om du ska lyckas få poäng och kunskaper för att komma in på gymnasiet. I förorter som  Jordbro är lärarjobbet ett jobb på liv och död – glöm aldrig det!"

Sedan läser vi i Bengt Silfverstrands blogg. I ett beundransvärt insiktsfullt och klart inlägg läser vi att "Kommunaliseringen av skolan ett stort misstaglänk till annan webbplats".

Det är just densamme Sifverstrand som den 14 mars skrev en debattartikel i Aftonbladet under rubriken "Förlåt, lärare - jag gjorde fellänk till annan webbplats". Han konstaterade då: ”i likhet med både forskare, lärare och några politiker, som vågar erkänna misstag, att riksdagsbeslutet enligt regeringens proposition 1989/90:41 om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer var ett stort misstag.”

Härom veckan var han inbjuden till ett möte i Lund med Lärarnas Riksförbunds Skåneavdelning för att berätta om bakgrunden till beslutet att kommunalisera skolan.

Silfverstrand menar att:

”Visst fanns det goda intentioner bakom riksdagsbeslutet.  Hela den offentliga sektorns utveckling gick mot ökad decentralisering, innebärande att ansvaret för verksamheten lades närmare de enskilda människorna.  Kravet på ett ökat medborgerligt inflytande över den offentliga verksamheten ter sig också ganska logiskt och rimligt i ett samhälle där människorna är alltmer välutbildade.

Men idag kan vi avläsa de fulla konsekvenserna av kommunaliseringen av skolan. Den har starkt bidragit till i ett internationellt perspektiv sjunkande utbildningsstandard, skapat utbildningsmässiga och sociala klyftor i det svenska samhället och lika uppenbart urholkat såväl lärarkårens löneutveckling som dess yrkesmässiga status.”

Han skriver i sin blogg:

”Nu verkar det ändå som hut börjar gå hem på en del håll och insikten ökar om att en bra och framgångsrik skola får man med kompetenta och engagerade lärare som också ges möjligheter att göra sitt jobb, alltså att undervisa och utveckla unga människors kunskaper och förmågor. 

Jag har sammantaget stärkts i min uppfattning att kommunerna inte klarat av sitt uppdrag om huvudmän för den svenska skolan och att den därför bör återförstagligas. 

Det saknas idag en övergripande kontroll över utvecklingen på skolområdet.  Politikerna måste återta ledningen av skolan på ett centralt och övergripande plan och genom strategiska beslut skapa verkliga förutsättningar för ökat spelutrymme för de professionella aktörerna, d v s lärarna på det lokala planet.”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla