Lärarna i grundskolan och gymnasieskolan måste gå före

Alltfler menar nu att lärarna måste få mer än andra i kommande avtalsrörelse. Idag går Saco:s samhällspolitske chef Gunnar Wetterberg ut och menar att det är dags för lärarna att få mer än andra. Tidigare har även LO:s Per Bardh och Aftonbladets chefredaktör Jan Helin sagt att det är lärarnas tur.

Publicerad Av

Vi läser i Gunnar Wetterbergs krönika på Expressens ledarsida, "Vissa måste få mer än andra":

"Häromdagen kom Konjunkturinstitutets siffra på vilka genomsnittliga löner som behövs för att pressa arbetslösheten. Men snittet är farligt som norm", påpekar Wetterberg och fortsätter:

"Med 3,1 procent om året kan arbetslösheten pressas ned till 5 procent 2014, skrev KI. Det är inte säkert att de har rätt, det kanske borde vara mer, men det är inte det enda problemet. Vilken siffra man än väljer skapar man bekymmer. Vad KI och andra prognosmakare räknar på är ett genomsnitt, men snittet får inte bli den norm som var och en hoppas på."

Och:
"Ibland är 'alla' överens om att något yrke borde få bättre betalt - men hur ska det gå till? Det kräver att denna grupp får tre- fyra procent i höjning, medan de flesta andra bara får en procent - och då blir många fler missnöjda.
Ändå måste det vara möjligt.
Det finns yrken som släpat efter så mycket att de är felvärderade i förhållande till sin samhällsekonomiska betydelse. I dag är läraryrket det tydligaste exemplet på detta."

Han understryker att:
"Genomsnittet är ingen rimlig 'nöjdnorm'. I genomsnittet ligger säkert någon eller ett par procentenheter som är priset för att ändra lärarnas löner eller ersättning för omorganisationer eller extraordinära insatser.
Ett vanligt år kan man på en vanlig arbetsplats inte räkna med att nå så högt - då skulle lönebildningen inte fungera. Omvänt måste det vara möjligt att ibland få ut betydligt mer än snittet - om någon grupp behöver höjas särskilt mycket, om många anställda fått utökade uppgifter efter en expansion eller en nedskärning.
Både grupper och individer förtjänar belöningar när de gjort något bra. Genomsnittet måste ha ett utrymme för sådana smörjmedel i den samlade ekonomins tjänst.
Därför måste löntagarna på en vanlig arbetsplats ett vanligt år vänja sig vid att ett utfall på någon halv procentenhet under genomsnittet är det normala. Att etablera en sådan "nöjdnorm" borde vara en av den svenska lönebildningsdiskussionens huvuduppgifter."

Igår gick LO:s vice ordförande och avtalssekreterare Per Bardh ut i en artikel i Svenska Dagbladet, "Kvinnornas löner i fokuslänk till annan webbplats"och öppnade för att det är dags för lärarna att gå före denna gång. Han menade att det kvinnodominerade yrkenas löner. Han öppnar också för att tillåta extra höjningar för kvinno­grupper bland tjänstemännen och pekar särskilt på lärarna.

Per Bardh understryker också att det behövs ett samhällsstöd: "Men om någon grupp ska tillåtas få en bättre löneutveckling än andra måste alla vara överens om det."

Så är det. Och det stödet finns nu. Det har vi kunnat se i bland annat Aftonbladets viktiga Skolgranskninglänk till annan webbplats. Så när Jan Helin, chefredaktör för landets största tidning, konstaterar att lärarlönen måste höjaslänk till annan webbplats för att skolan ska lyftas, så betyder det något.   

Det är dags nu. Lärarna i grundskolan och gymnasieskolan måste gå före i nästa avtalsrörelse.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla