Lärarnas Riksförbunds kampanj “10 000 kronor mer” stor framgång

Lärarnas Riksförbund riksomfattande kampanjen "10 000 kronor mer" har fått stor spridning och starkt genomslag.

Publicerad Av

11 augusti 2010 lanserade Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner det krav som blev den riksomfattande kampanjen 10 000 kronor mer. En kampanj som fått en stor spridning och starkt genomslag under vårens heta skoldebatt.   

Det var då hon i en debattartikel på debattsajten Newsmill skrev att: “det handlar om att höja lärarlönerna med 10 000 kronor i månaden. Eller mer.”

Detta krav förs nu fram i exempelvis Aftonbladet och i den allmänna skoldebatten med stor kraft. Ja, även Lärarnas Riksförbunds systerförbund och kollegorna i Lf har glädjande plockat upp denna kampanj.

Det är lärarnas tur nu. Och det är i synnerhet lärarna grundskolan och i gymnasieskolan som ska få lönelyft och gå före. Lönestatistiken talar sitt tydliga språk.

En genomsnittlig ingångslön för en högskoleutbildad lärare i grund- och gymnasieskolan ligger idag på cirka 22 500 kronor. Lärarna kan inte heller förvänta sig någon större löneutveckling under sina år i yrket.

Dessa lärargrupper har missgynnats under lång tid. Det är dags att ändra på det nu. 

Nog håller Metta Fjelkners ord från i augusti än:

”Det är välkänt av de flesta att svenska lärare är bland de sämst betalda i Europa och det torde även vara välkänt att lärarna i framförallt grundskolans senare år och gymnasiet tillhör den yrkeskategori som haft den allra sämsta löneutvecklingen bland alla andra jämförbara grupper på både privat, statlig som kommunal sektor. Detta är inte hållbart om vi menar allvar med att Sverige i framtiden skall vara en ledande kunskapsnation och bygga sitt fortsatta välstånd på kunskap i konkurrens med övriga världen.

Det stora problemet i dagens skola är att vi missar många begåvningar som skulle kunna bidra till att utveckla lärarkåren. I Lärarnas Riksförbunds undersökning "Vem blir vad - och varför?", visar det sig att många som skulle bli riktigt bra lärare väljer bort yrket. I dag har lärarutbildningen svårt att klara en bra rekrytering i konkurrens med exempelvis läkar- och juristutbildning. Lönen och arbetsmiljön skrämmer bort många sökande.

Sverige har behov av att de allra duktigaste studenterna återvänder till lärarutbildningarna och att dessa studenter finner läraryrket så attraktivt att man är beredd att stanna kvar i - eller återvända till. Vi vet att tiotusentals lärare som lämnat yrket är beredda att återvända om lön och villkor förbättras.”  

Under Aftonbladets Skolgranskning ställdes frågan om läsarna ansåg att lärarna ska ha högre lön. Av cirka 60 000 svarande ansåg över 30 000 att lärare skulle ha högre lön. Det är en bra början. Stödet ska bli än starkare i nästa steg.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla