Varför gick det så fel – och hur ska vi gå vidare?

Om du har en stund över, lyssna till SNS seminarium om svenska skolans problem och hur man ska kunna gå vidare. Lyssna på historieprofessor Hans Albin Larssons suveräna exposé över svensk utbildningspolitik och svensk skolhistoria. Det är en välgörande tydlighet i hans genomgång som bygger på hans nyutkomna bok ”Mot bättre vetande. En svensk skolhistoria”.

Publicerad Av

I seminariets första del kan vi bland annat få höra Hans Albin Larsson, men också utbildningsminister Jan Björklund. I den andra delen ser vi en paneldebatt mellan utbildningsminister Jan Björklund och talespersonen för S i skol- och utbildningsfrågor, Mikael Damberg.

Seminariet, som ägde rum den 17 maj, var delvis en uppföljning av den debattartikel i DN som vi kunde läsa den 11 maj 2011, ”Vi vill bidra till att göra svensk utbildning bättre”. 

Det nya fleråriga forskningsprojekt SNS utbildningskommission presenterade kan vi se fram mot med intresse. De flesta inser att det svenska utbildningssystemet står inför en rad allvarliga utmaningar. Mot den bakgrunden startar Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, nu ett flerårigt forskningsprogram – SNS Utbildningskommission – med fokus på frågan hur Sverige ska kunna stärkas som kunskapsnation.

Den ska vara en plattform för diskussion kring skola och utbildning. Och inte minst sammanställa kunskap och forskning om varför det ser ut som det gör och vad som bör göras för att svensk skola och utbildning ska höjas.

Onekligen ett spännande uppdrag. Det är klokt att lyssna till forskare som exempelvis Hans Albin Larsson.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla