Myter, vilka myter?

Idag läser vi ett intressant försök att skriva sig fri från historien.

Publicerad Av

Idag läser vi ett intressant försök att skriva sig fri från historien. I inlägget ”Många myter om skolans kommunalisering” försöker Lf få läsarna (framförallt medlemmarna) att tro att det florerar myter om hur skolans kommunalisering gick till.

Men den är noga klarlagd. Inte minst genom boken "Kommunaliseringen av skolan. Vem vann - egentligen?".

Läs gärna texten som Lf lagt ut i dag. Den är korrekt. Och korrekt är som det står "Skolans huvudmannaskap är ständigt på tapeten".

Man kan ju fråga sig varför? Kan det beror på att det inte fungerar väl och på att lärarna är missnöjda och ser problemen på nära håll?

Notera dock att i texten accepterar Lf att man sålde sig för att få lite extra till sina medlemmar. Man övergav den fackliga enigheten som hade kunnat stoppa den hårt kritiserade men ändå frampressade reformen. 

Efter tjugo års kommunalt styre och med ett misslyckat arbetsgivaransvar har också Lf nu tvingats ropa efter 10 000 kronor mer då lärarnas protester inte låter sig hejdas. Detta efter att lärarkåren tryckts tillbaka högst medvetet av kommunerna.

Det är klart det låter alltid bättre om man skriver ”valde de att förhandla så att medlemmarna fick så bra betalt för förändringen som möjligt”.

Men det var inte så klokt att sälja ut sig för några få penningar. I alla fall inte när man ser tillbaka på resultatet.

Dock finns det en stor myt i texten som förtjänar att lyftas fram. Och det är att ett justerat huvudmannaskap är så väldigt kostsamt:

”Att förstatliga skolan skulle kräva det som skolan i dag har minst av, nämligen tid och pengar. Några konkreta förslag till hur det skulle gå till finns inte heller, bara otydliga visioner om att ett förstatligande löser skolans alla problem.”

Att justera en misslyckad reform är aldrig dyrt. Att inte justera den blir däremot dyrare för varje år som går.

Konkreta förslag till ett nytt finansieringssystem som kan utgöra grunden till en ny reform finns färdigt. Dessutom är en ny statlig skolpeng lätt att realisera och kostar vare sig tid eller pengar. Det har bland annat föreslagits av forskare och nationalekonomer.

Återstår fortfarande gör frågan varför Lf väljer att stå på SKL:s sida och inte vill se det alltfler förstått. Det är däremot en gåta.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla