Kan Chalmers höja lärarnas status?

Idag skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner en debattartikel i Göteborgs-Posten, "Vi behöver de bästa gymnasielärarna” om Chalmers tekniska högskolas satsning på att även utbilda gymnasielärare i matematik, fysik, kemi och teknik.

Publicerad Av

Lärarnas Riksförbund menar att det är viktigt att Chalmers, som skapat en statusfylld ingenjörsskola, nu börjar kämpa för läraryrkets status för att därmed på sikt värna sina egna studenters kunskapsbygge.

Förbundet lyfter fyra saker måste rättas till för att läraryrkets attraktionskraft ska öka.

”1. Läraryrket måste bli ett reellt alternativ både lönemässigt och karriärmässigt
De högst utbildade gymnasielärare har haft den sämsta löneutveckling av alla grupper de senaste tio-femton åren. I synnerhet gäller det högutbildade lektorerna på gymnasiet. Alltså de som har den allra djupaste ämneskunskapen.

2. Gymnasielärare i allmänna ämnen måste uppvärderas
Det måste finnas en konsensus i omgivande samhället att vara gymnasielärare är ett alldeles speciellt uppdrag som innebär stort ansvar. Vi behöver se politiker och andras förståelse för detta viktiga arbete.

3. Flexibel samverkan mellan skola och näringsliv
Det är viktigt att den som utbildar sig till gymnasielärare och civilingenjör också kan växla mellan yrkena och vara lärare och även gå in i industrin och näringslivet.

4. Kvalitet och ämneskunskaper i fokus
Det är angeläget att gymnasieskolan får lärare som gör att eleverna får den utbildning och undervisning de behöver för att gå vidare på Chalmers och andra tekniska högskolor. Detta för att vi ska få kommande generationer nobelpristagare.”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla