Katedern i ropet igen – “back to basics”

Efter att Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner utropade katedern till årets möbel har försäljningen slagit alla rekord. Uppsvinget för katedern och skolbänken kan vara ett tecken på att skolans kunskapsuppdrag återupprättas. Det visar sig nämligen att dessa möbler gynnar lärandet och att eleverna kan koncentrera sig bättre.

Publicerad Av

I en spännande nyhetsartikel som vi hittar på webbsajten Lärarnas Nyheter i dag, "Katederns återkomst", läser vi att:

"Lärarpulpeten slår försäljningsrekord. Även den gamla klassiska katedern säljer bra. Förut ställdes den gärna undan i ett hörn. Nu återerövrar den sin centrala placering i klassrummet."

Man har intervjuat professor Kjell Granström vid Linköpings universitet, som studerar samspel i klassrummet. Han menar att katedern "skyddar och hjälper läraren att upprätthålla distans och ordning".

Granström fortsätter:

"Katederundervisning behöver inte betyda mässande föreläsning och envägskommunikation. När svenska lärare övergav den till förmån för individuellt arbete, övergav de också sin roll att berätta, fånga elevernas intresse och leda ett kollektivt samtal, och det har inte varit bra."

Vi läser att även försäljningen av traditionella skolbänkar slår rekord.

"Både elever och lärare är fantastiskt nöjda. Alla är överens om att det blir mycket lugnare i klassrummen. De slipper springet och trängseln som var när alla samtidigt hämtade sitt material ur lådor som stod samlade på ett och samma ställe. Det blir mer fokus på arbetet. Eleverna tycker om att inreda dem, och håller bättre ordning på sina saker, med en egen, avgränsad arbetsyta när bänkarna står ihop. De är också flexiblare att möblera med i olika grupper och konstellationer", säger rektor Lena Sundbaum på Gånghesterskolan och Målsrydskolan utanför Borås som bytt till bänkar.

Låt oss påminna om vad Lärarnas Riksförbunds ordförande skrev efter att katederdebatten började rasa där många valde att oreflekterat förknippa katedern med filmgestalten "Caligula" och hans förvridna lärarroll.
Hon skrev i krönikan "Lärare leder" bland annat:

"Att katedern som symbol väcker så starka negativa känslor är lika förvånande som när vi för 10 år sedan kämpade för att begreppet undervisning skulle börja användas på nytt. Vi lyckades återupprätta det begreppet, idag är det ingen som reagerar negativt. Detsamma gäller när vi först av alla krävde att lärare ska vara behöriga för ämne och skolform. Det var också oerhört negativt laddat när vi för några år sedan krävde en ny lärarutbildning som gav lärare behörighet för olika skolformer och ämnen. Idag är det en självklarhet för de allra flesta.

Vad säger eleverna? 2009 släppte vi en rapport med Seco. Där är svaret tydligt; elever säger att de lär sig mer av genomgångar från lärare än att skriva egna arbeten. Vad är det, en genomgång? Är inte det katederundervisning..."

Katederdebatten visar kanske att skolan mår bra av att gå tillbaka till grunduppdraget att undervisa eleverna och klara kunskapsmålen. "Back to basics", alltså. För elevernas skull.

Men det ska inte tolkas som att allt ska vara som förr - även om vissa saker från förr tydligen uppskattas av eleverna, som kateder och skolbänk.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla