Bara Sverige svenska skolavslutningar har

I dag läser vi om den svenska skolavslutningen. Det är tydligen en känslig fråga och den återkommer som ett diskussionsämne inför varje skolavslutning.

Publicerad Av

Ett telegram från TT sprids idag över hela landet. Bland annat i Svenska Dagbladet läser vi ”Bön på skolavslutning mot reglernalänk till annan webbplats”.

Vi konstaterar att Skolverket menar att det bara är tillåtet vara i kyrkan om kyrkan inte är en kyrka och det alltså inte förekommer böner eller kyrkliga sånger. För en inte särskilt kyrklig person verkar det nog aningen märkligt. Och frågan engagerar tydligen.

Denna gång utgår uppmärksamheten från en granskning som presenteras i Kyrkans Tidning, ”Bön under skolavslutningen strider mot reglerna”.

Tidningen berättar att vid mer än var tredje skolavslutning i kyrkan förekommer bön eller välsignelse – i strid med Skolverkets riktlinjer. Vid ännu fler förekommer bön eller välsignelse ibland.

Enligt Skolverket kan en skolavslutning ske i kyrkan om tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och gemensam samvaro. Grundlagen säger att ingen ska diskrimineras på grund av religiös tillhörighet, eller tvingas vara med i sammankomst för opinionsbildning eller annan meningsyttring.

Vi ser att bara 15 procent i befolkningen anser skolavslutning i kyrkan vara något negativt, enligt samma studie. Det är Kyrkokansliet i Uppsala som undersökt attityderna till skolavslutningarna som en del i en mycket större studie om religion och politik som man genomfört. Den publiceras i sin helhet i sommar.

Skolverkets riktlinjer understryker att eleverna har skolplikt och måste vara med på obligatorisk verksamhet. Undervisningen ska vara ickekonfessionell, saklig och allsidig och eleverna ska inte påverkas till förmån för någon livsåskådning.
Om avslutningen är frivillig måste skolan informera tydligt om det. Ordnar skolan verk­samhet som eleverna kan upp­fatta som besvärande måste skolan tänka på att det kan vara svårt för elever att säga nej, förklarar Skolinspektionen.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla