Ohållbar utveckling av lärares löner

Metta Fjelkner utmanar friskolorna att höja löner för kvalificerade lärare.

Publicerad Av

Samma dag som vi läser om att gymnasielärare tjänar mindre i friskolor än i kommunala skolor, och att löneskillnaderna har ökat, läser vi en debattartikel av Metta Fjelkner som reagerar på sakernas tillstånd.

I "Friskolorna borde sätta press på kommunerna och stoppa lärarslaveriet" menar Fjelkner att den utveckling som vi ser med låga lärarlöner och svag löneutveckling är beklaglig.

"Tvärtom borde friskolorna gå före. Oavsett förklaringsmodell, lärarnas ålder, friskolornas vinstintresse eller annat så är detta oacceptabelt."

Hon skriver vidare också:

"Det måste vara lönsamt att utbilda sig, och det måste vara lönsamt att ha ett av Sveriges viktigaste uppdrag – att utbilda morgondagens arbetskraft. Det här resultatet bevisar att våra krav inom Lärarnas Riksförbund är fullt rimliga.

Nu är det dags för fler att lyssna på vad Anders Borg har sagt om att man har insett att det finns anledning för regeringen att komma tillrätta med lärarlönernas låga nivåer. Något initiativ från regeringshåll väntar. Men det går för både friskolor och kommunala skolor att omedelbart göra en insats.

Och om friskolor börjar höja lärarlönerna med 10 000 kronor i månaden för de kvalificerade lärarna skulle de sätta press på kommunerna också.  Det är allvarligt att arbetsgivaren inte ser till lärarnas situation. Det är ett samhällsproblem att lärarnas lön och status är så låg. Det påverkar elevernas kunskaper och resultat. Det är ett starkt tryck i frågan om lärarlöner just nu, där många av våra medlemmar tycker att situationen är ohållbar.

Här ser jag alltså att friskolorna istället för att tänka kortsiktigt som idag, kan gå före och sätta ribban högre än vad kommunerna och friskolorna själva hittills förmått göra." 

Fjelkner skriver också:

"Det är viktigt att fundera över hur vi i Sverige ska kunna se till att långsiktigheten i skolan säkras, oavsett huvudman. Det är staten, eller regeringen, som måste ta ställning till hur man garanterar alla elever en skolgång som är långsiktig och som bygger på kontinuitet. De fristående skolorna har här alla möjligheter att konkurrera med kvalitet. Men då måste de satsa på lärarna och på att ge kvalificerade lärare riktigt bra betalt."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla