Metta Fjelkner välkomnar Björklunds karriärstege

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund välkomnar att utbildningsminister Jan Björklund nu vill utreda inrättandet av en karriärstege för lärare. En karriärstege ligger helt i linje med det förslag som Lärarnas Riksförbund presenterade nyligen på Svenska Dagbladets debattsida.

Publicerad Av

Idag presenterade Björklund direktiven till två nya utredningar inom skolans område. Det handlar för det första om inrättandet av en karriärstege för lärare. Lärarnas Riksförbund har länge förespråkat ökade möjligheter för lärare att avancera inom sitt yrke, dels för att höja statusen och kompetensen inom kåren, dels för att både locka och behålla kvalificerade lärare i yrket.

- Lärarnas Riksförbund välkomnar Jan Björklunds initiativ om en utredning av karriärtjänster för lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det är viktigt att man inte enbart fastnar i lektorspåret, då det behövs fler steg mellan legitimerad lärare och lektor, säger Metta Fjelkner. Det är bra att staten tar på sig ansvaret att inrätta karriärtjänster, men det kräver också skollagsreglering och statlig finansiering för att någonting verkligen ska hända. Det måste finnas angivna lönenivåer för att löneutvecklingen ska ta fart, eftersom lön och karriärsteg hör ihop. Detta är helt i enlighet med de tankar Lärarnas Riksförbund presenterade i Svenska Dagbladet för en vecka sedan.

Efter kommunaliseringen av skolan i början av 1990-talet blev det tillåtet för kommuner och friskolor att anställa obehöriga på lärartjänster. Samtidigt halkade löneutvecklingen efter och lektoraten kom att näst intill avskaffas. Sämst löneutveckling inom lärarkåren har adjunkter och lektorer sett.

- Efter 20 år under det kommunala huvudmannaskapet, och med en friskolereform som för läraryrkets utveckling inte bidragit särskilt mycket, är det dags för staten att återupprätta någon form av struktur som gör det möjligt för lärare att göra karriär inom yrket och på så vis utveckla skolan.
Anita Ferm får regeringens uppdrag att utreda karriärstegen.

Den andra utredningen som presenterades idag handlar om antagning till lärar­utbildningen. När den statliga utredningen om en ny lärarutbildning presenterades för ett par år sedan fanns ett förslag om lämplighetsprov presenterat.

- Redan då Sigbrit Franke presenterade ett förslag om lämplighetstest inom ramen för
lärarutbildningsutredningen ställe vi oss positiva. Detta kan exempelvis ske genom att man gör några månaders praktik under mentors ledning, innan man söker in på utbildningen. Lämplighetsprov är bra både för lärarstudenterna och för skolan, säger Metta Fjelkner.

Uppdraget är att ta fram ett system där blivande lärarstudenter ska ha genomgått ett prov för att vara behöriga att antas till utbildningen.

Sökandetalen till lärarutbildningen ser mycket olika ut för olika inriktningar. Dessvärre har man de senaste åren valt att då utöka antalet platser på mer attraktiva inriktningar, vilket inneburit att det överutbildats lärare i vissa ämnen medan det saknas lärare i andra.

- Den största utmaningen är trots allt att få tillräckligt många sökande till lärarutbildningen, inte minst i naturvetenskapliga ämnen samt matematik och teknik, tillägger Metta Fjelkner. Då måste själva yrket vara mer attraktivt, både när det gäller arbetssituation och löne­villkor. Dessutom måste staten ta ett ansvar för dimensioneringen av utbildningen till de olika lärarkategorierna och ämnena.
- Det är bra att vedertagna yrkestitlar som adjunkt och huvudlärare åter kommer till heders, avslutar Metta Fjelkner.

Sigbrit Franke får regeringens uppdrag att utveckla förslaget om lämplighetstest.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla