Staten måste stärka greppet om skolan

Idag presenterade Riksrevisionen en ny rapport som granskar de statliga insatserna för likvärdig betygssättning i skolan. Granskningen är mycket intressant enligt Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner som poängterar att slutsatserna är helt ligger i linje med det som förbundet hävdat i flera år.

- Precis som den här rapporten visar, går det inte att få en likvärdig skola med rättvisa och rättssäkra betyg om ansvarsfördelningen är spretig och otydlig. Vi kräver att staten tar sitt ansvar för skolan och ser till att ge kommuner och skolor rätt förutsättningar för att bedriva verksamheten, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Riksrevisionens granskning stämmer till stora delar med Lärarnas Riksförbunds uppfattning. Det är den spretiga ansvarsfördelningen, lärarnas bristande tid och kommunernas bristande förutsättningar som gör att det inte finns någon likvärdighet att tala om i den svenska skolan idag. En annan aspekt är avsaknaden på nationella betygskriterier och att vem som helst som saknar lärarutbildning tillåts sätta betyg.

- Även om förbättringar är på väg i och med den nya läroplanen och införandet av lärarlegitimation, är det inte tillräckligt för att skapa likvärdighet. Det är ett steg i rätt riktning, men krävs också andra reformer som gör huvudmannaskapet tydligare, säger Metta Fjelkner.

- Lärarnas arbetssituation är pressad tillräckligt som det är idag, med nya arbetsuppgifter som läggs på hela tiden utan att några gamla tas bort. Det är viktigt att inte de enskilda lärarna får klä skott för att skolan inte är likvärdig, avslutar Metta Fjelkner.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla