Lärarnas Riksförbund den högst ansedda lärarorganisationen

Lärarnas Riksförbunds anseende har rankats och Lärarnas är även nominerade till "Årets lobbyist".

Publicerad Av

TNS/Sifo har undersökt vad svenskarna anser om olika intresseorganisationer. I topp ligger Naturskyddsföreningen och Motormännen medan LO och Kommunal är långt efter.

Lärarnas Riksförbund är den lärarorganisation som ligger högst i TNS Sifos anseendeindex. Med 24 poäng är man den lärarorganisation som har högst anseende.

Undersökningen speglar anseendet och ryktet på opinonsmarknaden. Ju högre anseende desto högre samhörighet med allmänhetens syn. Och ju högre anseende hos allmänheten, desto lättare att få fram budskapet.

”Det är ett problem att ligga för lågt när man är en aktör på den publika arenan”, sa Toivo Sjörén, undersökningschef på TNS/Sifo. Han menade också att organisationerna måste jämföras inom sina kategorier.

”Den som ligger högt uppfattas som trovärdig och har lättare att nå ut med sitt budskap. Det innebär en kostnad för organisationen att ligga lågt”, påpekade Toivo Sjörén.
Den nya aneendeundersökningen visar allmänhetens syn på organisationerna, inte medlemmarnas. Frågor ställs om upplevelsen av deras kompetens och vilken relation man har till dem.
När liknande undersökningar gjorts i Europa hamnar index på mellan 10 och 30. LO och Kommunal ligger på index 10 vilket är lägst av de undersökta organisationerna.
I skrivande stund hittar vi inte undersökningen på Sifos hemsida.
Samtidigt kan vi i dag åter läsa om att Lärarnas Riksförbund för tredje gången har nominerats till ”Årets lobbyist”. Det är tidningen Resumé som i sin Gotlandsutgåva (delas ut som papperstidning varje dag under Almedalsveckan) skriver om Lärarnas, som i år nominerats för sitt framgångsrika arbete för att få igenom en lärarlegitimationen.
Bland annat läser vi:
"Det finns de som säger att krav från Lärarnas Riksförbund knappt hinner lämna kopieringsapparaterna innan de blir regeringsförslag."
Att Lärarnas Riksförbund är en framgångsrik och viktig opinionsbildare är givet. Men man är långtifrån nöjd. Som förbundsordförande Metta Fjelkner säger i Resumé när hon påpekar att man har en stor del i att skolan är en så het fråga i samhällsdebatten i dag:
"Jag vill påstå att vi har stor del i detta. När vi går ut beskriver vi problem i skolan. Ibland får vi kritik för att vi svartmålar. Men jag är inte nöjd så länge vi har en grundskola som släpper ut 12 procent som inte har behörighet att gå vidare."

LR har tidigare skrivit om nomineringen till Årets lobbyist.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla