SKL räds konfrontation

SKL:s Maria Stockhaus beklagade sig över tufft lärarfack. Men inte kan låga lärarlöner skyllas på lärarfack som ställer krav ...

Lärarnas Riksförbund anordnade ett intressant seminarium under måndagen om behovet av en nationellt likvärdig skola och om kraven på en statlig skola från väljarna. Under rubriken ”Vinnare och förlorare i den svenska skolan” samlades man i Högskolan på Gotland.

Budskapet var att den svenska skolan inte är likvärdig. Bytet av huvudmannaskapet från stat till kommun har inneburit att skillnaderna inom den svenska skolan på sina håll har ökat oacceptabelt mycket.

I debatten deltog Rossana Dinamarca (V), Mikael Damberg (S), Helene Odenjung (FP), Margaretha Pålsson (M), Maria Stockhaus (M) samt Metta Fjelkner.

Vi noterade att Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor, tyckte att Lärarnas Riksförbund var för ”konfrontativt”. Hade man varit mer samarbetsrinriktade så hade lärarnas löner kunnat vara högre. Jo, jo, tillåt mig tvivla …

Lärarnas har varit tålmodiga i nästan tjugo år. Men det ledde bara till att lärarna i grundskolan och gymnasieskolan missgynnades och fick sämst löneutveckling av alla. Vad har egentligen hindrat kommunerna och ansvariga för skolan från att satsa på lärarlöner? Inte är det då på grund av för lite konfrontation. Kanske snarare för lite?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla