Fler lärarupprop

Nu läser vi bland annat i Skolvärldenlänk till annan webbplats om läraren Annika Wallén i Nacka utanför Stockholm, som startat en ny protest där hon kräver högre löner och mindre klasser. Samma krav ställer nu över tusen lärare i ett upprop på nätet.

"Förhoppningen är att flera tusen skriver på", säger Annika Wallén till Skolvärlden.

"Jag har känt att det måste till en förändring, man kan inte jobba så här länge. Men jag vill jobba kvar och det är därför jag gör det här", säger Annika till SVT Rapport.

Idén fick hon sedan en kollega berättade hur många obetalda övertidstimmar hon lagt på att rätta nationella prov. Under sommarlovet har Annika skrivit ett öppet brev till skolminister Jan Björklund med fem krav på förändringar av den svenska skolan.

Kraven kan nog varje lärare och person med insikt i skolans värld nicka instämmande åt:

1. Förenkla systemen för elevdokumentation.
2. Inför central rättning av nationella prov.
3. Sätt ett maxantal av antal elever i varje klass till 20.
4. Ge elever med särskilda behov rätt till extra resurser.
5. Höj lärarnas löner med minst 10.000 kronor i månaden.

Vi behöver fler som stödjer arbetet för bättre förutsättningar för lärarna att utföra sitt viktiga uppdrag. Var med och skriv på både Annikas upprop och Lärarnas upprop!