Lärarstudenter eniga om behov av introduktionsplatser

När man har gemensamma intressen och finner passande samarbetsformer så samarbetar man. Så enkelt är det.

Publicerad Av

LR:s studerandeförening samarbeta i de sakfrågor där man är helt överens, men är samtidigt mycket medvetna om de olikheter som finns mellan LR och Lf. Däribland att man organiserar enbart lärare och vägledare.

Det är välkommet om Lf vill samarbeta om att få upp just grundskole- och gymnasielärarnas löner – det är deras tur nu! Det är dags att de går före.

Men debattartikeln i GP hade en annan klar – och viktig – poäng: Lärarstudenterna vill ha garanterade introduktionsplatser och reglerade möjligheter till mentorskap i lärarutbildningen.

Introduktionsperioden kan jämföras med ett examensjobb: inte garanterad, men i näringslivet finns det ett intresse att kunna erbjuda dem. På samma sätt skulle man titta på introduktionsplatserna. De är viktiga för kvalitén och i såväl skolans som elevernas intresse. 

Friedrich Heger, ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening och Marcus Friberg, ordförande för Lärarförbundet Student påpekar i artikeln att en liknande legitimationsreform som införs i Sverige har genomförts i Skottland. De skriver bland annat;

"I likhet med Sverige garanterades inte heller där några introduktionsplatser. Detta blev ödesdigert. Introduktionsplatser måste garanteras för varje nyexaminerad lärare. I Tyskland har man för länge sedan infört en tvåårig Referendariat som liknar den svenska legitimationsperioden. Där var det aldrig frågan om garanterade introduktionsplatser. I delstaten Bayern garanteras introduktionsplatser. Mentorerna där är erfarna, extra utbildade och får lönetillägg och reducerad undervisningsskyldighet. Varför kan inte Skolverket ta över de beprövade exemplen istället för att skapa en samma situation som i Skottland?

Sverige har möjligheten att vara proaktiv genom att ta ansvar för lärare som är på väg ut i yrkeslivet. Introduktionsperiodens konsekvenser kommer att drabba framförallt de som just nu är på väg att ta sin lärarexamen. Därför kräver vi att regeringen säkrar både arbetsgivarnas ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar genom att avsätta resurser som möjliggör för en rimlig arbetstid och ökad lön till mentorerna. Vi kräver också att introduktionsperioden inte ska lämna negativa spår i de nya lärarnas lönekuvert. Vi måste dra lärdom från andra länder: introduktionsplatser måste garanteras för varje nyexaminerad lärare."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla