Stöd för lärarupprop

I artikeln "Massivt stöd för läraruppror" läser vi bland annat:
"Lärarnas riksförbund, LR, är medvetna om problemen som Annika Wallén tar upp. Enligt ordförande Metta Fjelkner har förbundet länge försökt få staten att återta ansvaret för driften av skolorna.

Publicerad Av

– Det dubbelkommando som vi har idag, där staten bestämmer innehåll och kommunen bestämmer resurser, fungerar inte, säger Fjelkner.

Följden blir att skolorna inte får tillräckligt med resurser från hemkommunen för att fullgöra sitt uppdrag, menar hon. Enligt Metta Fjelkner har LR försökt få till ett arbetstidsavtal för lärarna med Sveriges kommuner och landsting, SKL, men fått nej.
Det andra lärarfacket, Lärarförbundet, säger att problemet med att lärarna tvingas jobba gratis för att deras arbetstid inte räcker till, bör lösas lokalt av respektive rektor och arbetsgivare, alltså kommunerna. 

Det här verkar inte fungera med tanke på brevet och alla underskrifter. Hur tänker ni jobba för en förändring?
– Om arbetsgivarna inte tar tag i det måste vi överväga att kräva en tydligare beskrivning av hur lärarnas arbetstid ska användas i nästa avtal, säger Ann-Charlotte Eriksson, vice ordförande i Lärarförbundet."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla