Nyhetstät dag med skolan i fokus

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och Tobias Krantz, chef för utbildning forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, skriver om en ny undersökning från Demoskop som visar att endast ett av tio företag upplever att skolan lyckas förbereda eleverna väl inför yrkeslivet. Hälften av företagen anser det svårt att rekrytera personer under 30 år med rätt kompetens.  

Publicerad Av

"En skola i världsklass är en förutsättning för att säkerställa svenska företags framtida konkurrenskraft. Vi ser undersökningsresultatet som en larmrapport och det är väsentligt att skolan och näringslivet jobbar tillsammans för att förbättra den svenska utbildningen. För att det ska ske krävs en nära samverkan mellan företag och skola, både på nationell och på lokal nivå."

Vidare har Metta Fjelkner en replik till Gustav Fridolins debattartikel i Expressen från i går. Hon skriver:

"Visst är kommunerna ansvariga för lärarlönernas dåliga utveckling. Gustav Fridolin kan inte friskriva kommunerna från det grundläggande arbetsgivaransvaret. Samtidigt har han rätt i att regeringen har ett stort ansvar. När regeringen slopar det femte jobbskatte­avdraget får inte alla reformer stoppas."

Samma budskap utvecklas i en större debattartikel på Newsmill i dag. Där går Metta Fjelkner igenom hur lärarnas avtal har sett ut och hur höjda lärarlöner motverkats av arbetsgivarna - oavsett konjunkturläge. Budskapet är att när regeringen nu slopar det femte jobbskatteavdraget får inte alla utlovade reformer stoppas. Höjda lärarlöner handlar om Sveriges möjligheter att hävda sig internationellt.

Samma farhågor finns ute i en nyhetstext från TT som publiceras i en rad tidningar i dag, ”Svik inte lärarna igen”. Den fanns publicerad på nätet i många etablerade medier redan i går.

DN Ekonomi har idag också en intervju med Metta Fjelkner om lärarnas oro att inte få de statliga satsningar som både Jan Björklund och Anders Borg pratat om. 

Metta Fjelkner förklarar:

"Vi har försökt alla möjliga avtalsmodeller utan att komma till rätta med felavlöningen. Nu måste staten ta ett ansvar."

Hon menar att problemet är strukturellt och inte går att lösa enbart genom förhandlingar, utan det behövs extra centrala tillskott. Förhandingarna startar till hösten och den sista april ska ett nytt avtal för landets lärare vara klart.

"Jag har aldrig varit med om ett större tryck på löneökningar bland våra medlemmar", understryker Metta Fjelkner.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla