Är regeringen nöjd nu?

Det som sägs nedan om skolan är kloka ord. Mest är det dock en upprepning av den senaste tidens reformer, även om dessa är uppskattade. Men jag saknar visionerna för framtiden. Hur planerar regeringen att göra med skolan under nästa mandatperiod?

Publicerad Av

"Framtiden börjar i en trygg uppväxt där barn kan få möta kärlek, ställas inför krav, ta ansvar och lära sig värna om andra. Vägen till ett Sverige med full sysselsättning stakas ut i skolan. Det är en avgörande investering i vår framtid. Därför kommer regeringen att presentera flera satsningar riktade till utbildningssystemet. Det handlar om kvalitet, om att fler elever ska kunna bli sedda och få stöd att utveckla sin specifika begåvning.

Framtiden tillhör dem som vågar tro på sina drömmar. Alla barn har den gnistan inom sig, det enda som behövs är att lyckas tända den. I den uppgiften är bra och engagerade lärare omistliga.

Vårt huvudfokus blir därför att höja läraryrkets status och kompetens. En karriärutvecklingsreform, med utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare. Satsningar på kompetensutveckling och stärkt pedagogiskt ledarskap. Det blir några viktiga reformer på vägen mot en bättre skola.

Alla människor är olika. Alla barn är olika. Alla har samtidigt inom sig förmågan att växa. Det måste skolan se. Det måste skolan möta.

Med ett mattelyft gör regeringen en riktad satsning för bättre matematikundervisning. Vi vill göra satsningar för att stärka kvaliteten på gymnasieskolans yrkesprogram. För att skapa bättre möten mellan skolan och arbetslivet görs en satsning på praktikplatser i teknikföretag. Insatser ska också göras i högskolan för bättre kvalitet och för att fler ska kunna ta sin examen."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla