Skolan behöver satsa mer på tyska och kinesiska

I morgon inleds den stora bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Temat är tyska språket. Det möter Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv upp genom att presentera en ny språkrapport. På dagens DN debatt offentliggörs några av slutsatserna.

Tyska språkets status genomlider en kris inom svensk skola. De senaste tio åren har antalet elever som läser tyska halverats. Men behovet av språket har inte minskat. Tvärt om uppger 44 procent av de medelstora företagen att tyska språket är det absolut viktigaste språket att prioritera. Den svenska skolan lyckas inte heller anpassa undervisningen mot andra moderna språk som till exempel kinesiska. Detta skriver Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv på DN debatt idag. Undersökningen presenteras i sin helhet på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i morgon torsdag.