Ett givande och ett tagande i skolpolitiken

I helgen stod det klart att Socialdemokraterna och Miljöpartiet lyckats få med meddelarskyddet som ett krav i direktiven till Björklunds friskoleutredning.

Publicerad Av

I helgen stod det klart att Socialdemokraterna och Miljöpartiet lyckats få med meddelar­skyddet som ett krav i direktiven till Björklunds friskoleutredning. Man kan tycka att det borde vara en självklarhet att de som är anställda inom skattefinansierade välfärdsområden också ska ha ett skydd och kunna känna sig trygga om och när de rapporterar in problem eller oegentligheter på skolan. Men idag har lärare anställda i privat sektor, alltså de som arbetar på friskolor, inget meddelarskydd.

Det är ett stort kliv framåt att Björklund tar med meddelarskyddet i den utredning som i övrigt ska titta på friskolorna, och möjligheten att stoppa dåliga friskolor från att ta ut vinst. Bra att Socialdemokraterna och Miljöpartiet stod på sig för att få igenom det kravet.

Ekot: MP och S deltar i regeringens friskoleutredninglänk till annan webbplats


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla