Sveriges Radio ger en tydlig bild av den orättvisa skolan

Vad spelar det för roll om man gör inspektioner, om dagens huvudmän - kommunerna och friskolorna - struntar i att göra något åt bristerna?

Publicerad Av

Ett centralt problem är att många kommuner inte åtgärdar de brister som Skolinspektionen påtalarlänk till annan webbplats. Det skulle ju vara en av huvudpoängerna i det nuvarande skolsystemet, att staten fortfarande skulle kunna säkerställa en god kvalitet på verksamheten genom inspektioner. Men vad spelar det för roll att man (ibland) gör inspektioner, om dagens huvudmän - kommunerna och friskolorna - struntar i att göra något åt bristerna?

Hur kommenterar då ansvariga för de stora skillnaderna i kunskapsresultat som finns mellan olika kommuner, skolor och eleverlänk till annan webbplats? Så här säger Karin Jadelius, utvecklingschef på barn- och utbildningsnämnden i Örnsköldsvik, som är en av de sämsta i landet: "Nej, jag vet inte egentligen, jag tror inte att jag kan svara på det här. Jag tycker att det är svårt att förstå vad det är som gör just det här...". Tydligare än så kan det inte sägas: kommunerna klarar inte av att upprätthålla likvärdiga förutsättningar för olika elever.

Samtidigt vill Skolverket ändra på Salsa-modellenlänk till annan webbplats för att räkna ut det förväntade snittbetyget i olika områden, kommuner o s v - i syfte att inte på förhand peka ut att vissa skulle ha lägre förväntningar på sig än andra. Tål säkert att diskuteras, men det löser inte grundproblemet: att olika kommuner har olika ambitionsnivåer, olika storlek på skolpengen och olika förutsättningar för lärare och elever att kunna nå kunskapsmålen.

Mycket bra att public service nu lyfter upp och djupgranskar detta. En särskild eloge till redaktionen på SR Kaliber, som gör högkvalitativa inslag som sätter fingret på det största problemet för den svenska skolan just nu.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla