Nu krävs åtgärder mot betygsinflationen

Idag presenterar Metta Fjelkner en ny rapport från Lärarnas Riksförbund på DN debattlänk till annan webbplats. Nyheten - att många lärare utsätts för påtryckningar från rektorer och andra för att sätta högre betyg än eleverna förtjänar - fick stort genomslag: SVT, TV4, Aftonbladet, SvD länk till annan webbplatsmed fler rapporterade direkt om detta.

Publicerad Av

(Lustigt nog hade SvDs Brännpunkt två artiklar i samma fråga - men utan den tyngd eller konstruktivitet som finns i Metta Fjelkners artikel - idag: en med ett par moderaterlänk till annan webbplats och en med en lärarutbildarelänk till annan webbplats.)

Tre saker (åtminstone) är viktiga att poängtera i Metta Fjelkners artikel:

  1. Betygsinflationen har diskuterats och rapporterats om många gånger tidigare. Men - mig veterligen - har man aldrig tidigare gjort en så grundlig undersökning bland betygsättande lärare kring vad - utöver huruvida eleven når kunskapsmålen - som påverkar betygsättningen. Det är märkligt att så många har tyckt och tänkt så mycket om detta utan att fråga de som faktiskt ska ansvara för detta.
  2. Att vi har en betygsinflation i detta land har diskuterats och rapporterats om många gånger tidigare. Men allt för sällan går man på djupet och analyserar varför det är så, och vilka mekanismer och drivkrafter som ligger bakom. Att kommunaliseringen, valfrihetsreformen och friskolereformen har bidragit till att skapa ekonomiska drivkrafter för rektorer, skolledningar och andra att utöva otillbörliga påtryckningar på betygsättande lärare är en viktig förklaring till betygsinflationen.
  3. Många har även beskrivit, diskuterat och rapporterat om problemet med betygsinflationen. Men allt för sällan hör vi konkreta förslag eller idéer på vad man kan göra för att komma åt det - som går bortom "det är viktigt att lärare sätter mer rättvisande betyg". Därför är det intressant med förslaget att komma åt de drivkrafter i dagens skolsystem som spär på betygsinflationen genom ett tydligt uppdrag till en statlig utredning. Även nationella prov i fler ämnen är intressant att pröva. Men det är också bra att Lärarnas Riksförbund föreslår att lärare, som får sin professionalism trampad på genom påtryckningar från rektorer och skolledningar att sätta för höga betyg, ska kunna vända sig till en oberoende instans och rapportera detta. I vanliga fall är det ju rektor som en lärare ska vända sig till om det är något fel. Men vad gör man när det är rektor som "förövaren"?

Sammantaget är detta en fråga om tilltron till vårt betygssystem och respekten för de betygsättande lärarnas professionalism.

/Daniel Färm


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla