Gärna hårdare tag mot skolk – men öka inte lärarnas börda

Gårdagens nyhet från CSN, att möjligheterna att dra in studiemedel för gymnasieelever som skolkar mycket ska öka, har skapat en hel del debatt.

Publicerad Av

I morse mötte Metta Fjelkner biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni och Eva-Lis Sirén i en diskussion kring detta i TV4:s Nyhetsmorgon. Alla var visserligen överens om vikten av att arbeta förebyggande för att säkerställa att eleverna inte skolkar i första taget över huvud taget.

Men Metta Fjelkner var ändå välkommet tydlig när det gäller tre saker: Skolan och samhället måste sända tydliga signaler om att det inte är ok att skolka, och då kan det vara bra att skärpa reglerna kring studiemedel ytterligare. Det är inte lärarna som ska ta det primära ansvaret för barn och familjer med svåra sociala problem. Här måste andra - dels inom skolhälsan, dels hos de sociala myndigheterna - ta huvudansvaret. Och, framför allt: det är fel att utforma reglerna kring skolkkontrollen, så att det innebär än ytterligare ökad administrativ börda för lärarna. Man kan inte lösa alla problem i skolan och hos eleverna genom att lägga det på lärarna, utan att tillföra ytterligare resurser.

Alltså: gärna tydligare signaler mot skolk. Men utforma inte reglerna kring detta så att det ökar lärarnas administrativa börda ytterligare!

/Daniel


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla