Lärarstudenter protesterar mot brister

Det är ordföranden för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, Friedrich Heger, som tillsammans med ordföranden för Sveriges Förenade Studentkårer, Camilla Georgsson, samt ordföranden för Lärarförbundet Student, Markus Lindgren, skriver om att regeringen har ändrat spelreglerna för Sveriges lärarstudenter utan att ta ansvar för konsekvenserna.

Publicerad Av

Man menar att ”duktiga, välutbildade lärare får inte den utbildning de är lovade och riskerar att utestängas från arbetsmarknaden”. Regeringen uppmanas därför att agera.

Lärarstudenternas företrädare har under lång tid lyft frågan och pekat på problemen för studenterna. Bland annat har de de lärarfackliga studerandeföreningarna hos LR och Lf tidigare gått ut i gemensamma debattartiklar i bland annat Göteborgs-Posten, ”Lärarlegitimation riskerar bli flaskhals”, och Friedrich Heger har även deltagit i debatter i Sveriges Radio, "Legitimation hindrar nya lärarelänk till annan webbplats".

Bakgrunden är att i och med införandet av lärarlegitimationen ställdes kravet att alla nyexaminerade lärare ska gå en introduktionsperiod på ett år. Under introduktions­perioden ska lärarstudenter även erbjudas en mentor men i dagsläget finns ingen garanti för att det kommer att finnas lärare som är villiga eller lämpliga att ställa upp.

Skribenterna frågar sig:

”De lärarstudenter som är kvar i det gamla systemet får svårare att hitta praktikplatser under utbildningen och anställning efter examen. Om studenternas behörighet inte matchar innehållet i en stor del av tjänsterna på landets skolor – hur skall de då kunna få jobb?”

En berättigad fråga som riktas till regeringen. Vi får se vad svaret blir ...


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla