Vinster i välfärden fortsätter diskuteras

Idag har Socialdemokraterna gjort ett utspel i frågan om vinster i välfärden. Eller som partisekreterare Carin Jämtin formulerar sig; presenterat ett förslag för att resurser inom välfärden ska användas på rätt sätt.

Publicerad Av

"Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att gemensamma resurser ska gå till välfärd, inte till vinstuttag. Idag presenterar vi ett konkret förslag på hur vi kan se till att resurserna används på bästa sätt inom verksamheten, samtidigt som vi värnar om valfriheten och mångfalden inom välfärden", säger Jämtin i ett pressmeddelande.

"Vi vill ge kommuner och landsting möjligheten att själva avgöra om välfärdsverksamheten ska bedrivas med eller utan vinstsyfte. Det gör vi genom att se över lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem, för att se om vi kan göra det möjligt att villkora offentligt stöd med att välfärden bedrivs i icke-vinstsyftande form."

"Inom exempelvis äldreomsorgen, hälsovården och handikappomsorgen skulle kommunerna då kunna välja att den privat utförda verksamheten enbart får bedrivas av exempelvis stiftelser, kooperativ och ideella föreningar."

"När det gäller frågan om kvalitet och resursanvändning i välfärden finns det flera problem som behöver lösas. Idag presenterar vi ett förslag som är ett steg på vägen mot en bättre välfärd", säger Jämtin avslutningsvis.

Vi följer spänt fortsättningen. Vad säger övriga riksdagspartier? Hur ska vinsterna i välfärden kunna se ut, om de ska finnas? Inget parti kan längre ducka för denna fråga.

Det har hänt mycket sedan bland andra Lärarnas Riksförbund påpekat det orimliga i att vinster från en tydligen mycket lönsam verksamhet försvinner i det okända. Dessa resurser menar förbundet ska för skolans del komma elever och lärare till del.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla