Lösningen är att satsa på lärarna

I Dagens Industri läser vi på måndagens ledarsida en mycket läsvärd text om en utvidgad OECD-rapport där den så kallade Pisa-studien av skolan för 6‑15‑åringar analyseras.

Publicerad Av

Undersökningarna görs i ett 70-tal länder vart tredje år och jämför 15-åringars förmågor i läsning, matematik och naturvetenskap.

Låt mig utförligt citera ledarskribenten Eva-Lena Ahlqvist signerade krönika, "Det är inte pengarna som räknas", (den finns tyvärr inte på di.se). Hon skriver:

"Hur det går brukar vara en väckarklocka, inte minst för Sverige som brukar notera sjunkande resultat. Desto viktigare att också analysera vad som kännetecknar de länder som ligger stadigt i topp eller förbättrar sina resultat.

Upp till en BNP på cirka 20 000 dollar per invånare stiger resultaten med pengarna. OECD exemplifierar med ekonomier som Estland, Ungern, Slovakien och Kroatien. Men ovanför den gränsen räcker det inte med mer pengar, där blir det betydligt vad pengarna används till. Skoldebatten skulle må bra av den insikten.

Vad är det då som gör att länder lyckas med sin skola? Resultaten borde inte överraska någon men förtjänar att lyftas fram. Det handlar om lärare och om förväntningar och engagemang.

De länder med högt välstånd som lyckas bra tenderar att satsa på sina lärare. De bästa studenterna söker sig till yrket tack vare konkurrenskraftiga löner och hög status. Bra lärare är viktigare än små klasser.

Ytterligare en faktor betonas starkt, nämligen att skolan och lärarna har höga förväntningar på alla elever. De släpper inte taget om dem eller sorterar ut dem, utan kämpar med alla tills de når målen.

Har man lägre förväntningar på vissa skolor och vissa barn är risken stor att de uppfylls."

Man kan, liksom Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner idag gör på Facebook och Twitter, fråga sig när detta skall bli uppenbart för svenska makthavare?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla