Lärarnas Riksförbund får stöd i positiv syn på skolreformer

I en debattartikellänk till annan webbplats i DN i dag kräver de att regeringen satsar mer resurser på skolreformerna som är på väg att genomföras. Det var inte så många år sedan som de båda var motståndare, eller åtminstone tveksamma, till flera av reformerna som exempelvis kraven på lärarlegitimation. Men fjällen har fallit från ögonen. Något som välkomnas.

Publicerad Av

I sak är man alltså för reformerna inom kunskapsuppföljning, nytt betygssystem, regeringens förslag till ny gymnasieskola, GY11 och kompetensutvecklingen. Det framgår om man ser bortom kritiken i detaljer och kring hastighet i genomförandet, bristande finansiering och resurser, som äger sin riktighet.

Ofta efterlyses det konsensus kring skolpolitiken och inom skolan. Här har vi ett gott exempel på att en konsensus är på väg, om den inte redan är här.

Om man läser debattartikeln förutsättningslöst och lägger åt sidan de förväntade angreppen på ministern, så ser man att skribenterna alltså faktiskt i sak stödjer de stora skolreformerna i grunden – och till och med argumenterar för ökad statlig styrning av skolan genom en starkare statlig finansiering.

För Lärarnas Riksförbunds del är nu det viktiga att bevaka hur reformerna blir och vilket resultat som avsätts. Förhoppningarna är goda, men inget kommer gratis.

Nu är stora frågorna att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren för förbundets medlemmar. Här kommer nästa kamp utkämpas och här står Lf och LR sida vid sida mot de skolmakthavare, arbetsgivare och huvudmän som hittills inte velat satsa på lärarna i grundskolan och gymnasieskolan. I förlängningen handlar det om skolans resultat och undervisningens kvalitet. Och även om Sveriges framtid som innovativ kunskapsnation.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla