Mindre klasser är bättre

Den gamla sanningen som såväl föräldrar som elever som lärare känner väl, men som forskarna hittills inte riktigt vågat ställa sig bakom kommer till heders. Mindre klasser är bättre.

Publicerad Av

Nu visar IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i en ny rapport att mindre klasser i skolan ger såväl bättre resultat som högre lön i slutändan. Elever som går i mindre klasser på mellanstadiet har bättre skolresultat än de som går i större. Skillnaderna i studieresultat håller i sig genom hela grundskolan och de som går i en mindre klass får också högre lön som vuxna.

Vad var det vi sa?, frestas man att säga. Den minnesgode och insatte vet att innan skolan kommunaliserades fanns det regler för högsta tillåtna klasstorlek. Det kanske var en poäng med det?

Om en stor eller liten klass spelar roll för elevernas inlärning är omdebatterat. Forskningen visar att mindre undervisningsgrupper förbättrar skolresultaten på kort sikt, men det har hittills varit oklart om effekterna håller i sig även på arbetsmarknaden.

Rapportförfattarna har undersökt elever födda 1967–82. Studien visar att de som gick i en mindre klass på mellanstadiet hade bättre resultat i årskurs 6 än elever i större klasser. Eleverna upplevde också att de hade bättre självförtroende och uthållighet. Skillnaden i skolresultat kvarstod under resten av grundskolan. Även sannolikheten att läsa på högskolan ökade för elever i mindre klasser, särskilt bland dem med högre familjeinkomst. De som gick i en mindre klass hade också högre lön som vuxna. En minskning av gruppstorleken med fem elever medförde en löneökning på drygt 3 procent.

Det är bara att instämma i det Björn Öckert, arbetsmarknads- och utbildningsforskare, och en av forskarna bakom rapporten, säger:

– Den högre lönen i vuxen ålder tyder på att de är mer produktiva och att samhället därmed får igen de kostnader som mindre klasser medför, säger. Resurser i skolan spelar roll inte bara för elevresultaten, vilket tidigare forskning visat, utan också för hur det går senare i livet.

Innan skolan kommunaliserades fanns det alltså regler för högsta tillåtna klasstorlek. På mellanstadiet fick antalet elever i en klass inte vara fler än 30. Om det fanns 31 elever i en årskurs på en skola, skulle de delas upp i två klasser. Som sagt, det kanske var en poäng med det?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla