Färre vill bli lärare – läraryrket måste uppvärderas

Det räcker inte med en bra och reformerad lärarutbildning för att öka intresset för läraryrket. Det krävs även en uppvärdering av lärarnas löner.

Publicerad Av

Vidare visar det sig tydligt att lärare i grund- och gymnasieskolan har haft en sämre löneutveckling än andra jämförbara yrkesgrupper. Till exempel har gymnasielärare i allmänna ämnen halkat efter betydligt i jämförelse med andra yrkesgrupper med akademisk utbildning inom den kommunala sektorn. Den genomsnittliga lönen för gymnasielärare har ökat med 54 procent under perioden 1995 — 2010, medan motsvarande ökning för sjuksköterskor har varit 87 procent. Gymnasielärarnas snittlön skulle idag ligga på 35 000 kronor om löneutvecklingen hade varit den samma som för sjuksköterskorna.

Lärarnas Riksförbund lägger fram fyra förslag på åtgärder med anledning av rapporten.

1. Lärarnas löner bör höjas med 10 000 kronor i dagens penningvärde
2. Inför tydliga karriärsteg för lärare
3. De utbildningspolitiska reformerna innebär ett ökat ansvar för lärarna. Detta måste innebära särskilda löneökningar
4. Överskott inom privat sektor måste komma eleverna och lärarna till del

Redan i går berättade TV4 om rapporten med hänvisning till Skolvärlden. I TV4:s kvällssändningar kunde vi se följande inslag: Färre vill bli lärare. Och i TV4 Umeå kunde vi se: "Lärarnas löner nere på samma nivå som Grekland".

* * *
Idag har också förbundsordförande Metta Fjelkner en replik till SKL:s Maria Stockhaus i Göteborgs-Posten. Stockhaus menar ju att vissa svartmålar skolan. I repliken "Blunda inte för lärarnas krav" kan man läsa:

"När Lärarnas Riksförbund lyfter problem i skolan är det för att vi vill skolan ska bli ännu bättre. Uppdraget från våra medlemmar är att föra ut vad de ser i skolan och vad de menar måste göras. Jag beklagar att SKL:s företrädare ser det som svartmålning. Att inte tala om problem är att be om mer problem. När vi nu talar om de problem som finns, så kan vi hitta lösningar för att göra skolan ännu bättre. Det är så utveckling sker."

Det kan vara värt att påminna om när en del vill att man ska skönmåla. Visst är det bra och fint att uppmärksamma det som fungerar väl. Men det är ändå problemen och svårigheterna som bör uppmärksammas för att kunna rättas till.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla