Pröva läraryrket, Estelle!

Det talas om uppåt ett halvsekel innan Prinsessan Estelle kan ta över som regent. Fram till dess vill vi gärna tipsa Estelle, och hennes föräldrar, om att läraryrket är sällsynt engagerande och inspirerande. Om än ej i plånboken.

Publicerad Av

Morfar, som höll ett mycket uppskattat öppningstallänk till annan webbplats vid Lärarnas Riksförbunds kongress den 23 maj 2008, önskade faktiskt att även morgondagens ungdomar skulle vilja bli lärare:

"Förväntningarna på Er som lärare är stora. Jag önskade att ni kunde se det som ett uttryck för att ni är mycket betydelsefulla. Samtidigt är det viktigt att inte låta kraven bli orimligt stora, och att några ungdomar i varje årskull vill bli lärare. I annat fall är vi illa ute."

Och med tanke på rapporten "Läraryrkets attraktionskraft på fallrepet" som Lärarnas Riksförbund släppte på Estelles födelsedag, och som visar att allt färre vill bli (allt sämre betalda) lärare så skulle det betyda mycket om den kommande tronarvingen ville arbeta som lärare. Vilken PR!

Man kan ju alltid hoppas. För landet Sverige är nog nu, som kungen varnade för i sitt tal, "illa ute" när det gäller läraryrkets status och våra framtida möjligheter att konkurrera i en globaliserad värld om inte framtidens främsta också kan tänka sig välja läraryrket.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla