Framtiden finns i Österled?

Skolans framtid finns kanske inte bara i Finland, utan också i - Kina!

Publicerad Av

De senaste åren har Finland lyfts upp som ett föredöme när det gäller skolan och kunskapsresultatens utveckling. Men kanske ska vi framöver lyfta fram ett annat (och mycket stort) land österut?

På Trelleborgs kommuns webbplats kan man nu läsa en intressant och tänkvärd text om en studieresa till Kina av en av rektorerna i Trelleborg, Magnus Wikström, som numera är biträdande förvaltningschef. I höstas var han i Kina med en rektorsdelegation och nu har han alltså skrivit en resumé som lagts ut på Trelleborgs webbplats.

Vi läser och konstaterar att det görs några intressanta jämförelser och påpekanden:

Ämneskonferenser med pedagogik och didaktik
"Förutom att lärarna som undervisar samma årskurs har arbetslagsmöten regelbundet är ämneskonferenser också schemalagda. På ämneskonferenser sker oftast erfarenhets utbyte i pedagogik och didaktik."...

Karriärutveckling
"Lärare i Kina har karriärutvecklingsmöjligheter. Det finns en tydlig stege för lärare att klättra på beroende på både deras prestation i det pedagogiska och forskningsbaserade arbetet. Den högsta titeln man kan uppnå är ämnes specialistlärare. Löneökningen är direkt kopplad till var man befinner sig på stegen snarare än hur många år man har jobbat."

Bra med tid till planering
" Lärares undervisningstid är 12 timmar i veckan. Detta gör att lärare har mer tid att arbeta med lektionsplaneringar och ge individuellt stöd åt enskilda elever".
(Vi kan påminna oss att en högstadielärare undervisar minst 40 procent mer per vecka i Sverige, en låg- eller mellanstadielärare i regel 50 procent mer per vecka i Sverige - och här finns det ingen reglering ...)

Lärare blir rektorer
"Kineserna har ingen rektorsutbildning. Rektor nomineras efter ett framgångsrikt arbete som lärare. Nomineringen sker av lärarna på skolan och sedan sker en omröstning. De flesta skolor för äldre elever har två rektorer - en akademisk rektor och en rektor som det kommunistiska partiet har utsett. Rektorn går i pension vid 51 års ålder och har mycket hög status i samhället"

Lärare tjänar lika mycket som ingenjörer
"Något måste vi ju göra rätt i den svenska skolan, men jag är avundsjuk på det kinesiska samhällets grundläggande inställning till utbildning. Dessutom tjänar de kinesiska lärarna lika mycket som landets ingenjörer."

Utbildning värdesätts
"De duktigaste kinesiska studenterna väljer ofta läraryrket. I Sverige väljer de duktigaste studenterna oftast läkare eller ingenjörsyrken Den kinesiska familjens inställning att utbildning är den absolut viktigaste satsningen är nog trots allt det mest avgörande för den kinesiska framgången."

Som sagt, tänkvärt.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla