Behövs det en skolkommission?

Nu gör Nyhetssajten Nyheter24 sin egen granskning i en serie artiklar om den svenska skolan. Ambitionen är ”att försöka hitta svaren och tankarna bakom de beslut som dagligen påverkar barn, ungdomar, föräldrar och lärare”.

Publicerad Av

Man frågar sig:
”Är problemen med den svenska skolan djupare rotat än politiska reformer? Eller är det just politiken som är problemet, oavsett vem som står för den?”

Knut Sundell, chef på Socialstyrelsens enhet för kunskapsutveckling, säger i en tidigare artikellänk till annan webbplats i serien: ”Skolan har länge varit ett politiskt spel men i samarbete med det pedagogiska etablissemanget.”

Senaste artikeln ”Experten: ’Tillsätt blocköverskridande skolkommission’länk till annan webbplats” handlar om behovet av en samling i skolpolitiken. Det framgår att såväl politiker, lärare, forskare som opinionsbildare i stora drag är överens och menar att skolan missbrukas som politiskt slagträ.

Tomas Kroksmark
, professor i pedagogiskt arbete och den expert som rubriken avser, menar att det behövs en skolkommission som ska hjälpa partierna komma överens om en gemensam svensk skola. Han slår fast:

”Skolan har körts i botten de senaste 10-15 åren och jag tror inte att detta är ett enskilt block eller partis fel.”

Vi kan också konstatera att det finns både positiva och negativa signaler från politiskt håll. Den som tror sig kunna påverka med mer samförstånd är givetvis mer intresserad än den som inte har något sådant hopp. Eller den som redan idag håller i rodret.

I artikeln framgår det dock att man från lärarfackligt håll inte litar på att vare sig regeringen eller oppositionen klarar att tänka långsiktigt och förankra besluten brett. Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner, tycker att skolan alltför länge setts som en del av det politiska spelet:

”Debatten har varit ideologisk. Skolministrarna har, oavsett färg, velat sätta avtryck och låtit ideologi styra framför vetenskap."

Metta Fjelkner tycker trots allt att regering och opposition är närmare varandra än på mycket länge. Ett par exempel hon tar upp är de nationella proven, betygen och de stora dragen när det gäller lärarlegitimation. Men hon är ändå något tveksam till en stor blocköverskridande överenskommelse.

”Om man kan enas om vissa grundläggande principer är det givetvis bra men jag tror man måste akta sig för att tumma på vissa saker. Till exempel storlek på klasser, säger hon till Nyheterna24.

Hon hoppas dock att vi i Sverige kan bli lika bra som i ett av våra grannländer på att hålla skolan fri från politiska löften som förändras var fjärde år.

”Vi har kommit en bit på väg, men inte lika långt som i till exempel Finland. Där har skolan aldrig varit ett politikområde.

Läs hela skolgranskningen

Del 1: Ingen forskning bakom förändringarna i skolanlänk till annan webbplats

Del 2: Alliansens skolpolitik påverkar inte mobbningsstatistikenlänk till annan webbplats

Del 3: Socialdemokraterna vill behålla Björklunds skolalänk till annan webbplats

Del 4: Experten: "Tillsätt en blocköverskridande skolkommission"länk till annan webbplats


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla