Livlig debatt livsnerven i opinionsbildning

Idag visade min kollega Peter Käll en sammanräkning av Lärarnas Riksförbunds debattartiklar under förra året.

Publicerad Av

Det visar sig att under 2011 hade Lärarnas Riksförbund centralt fått 44 debattartiklar publicerade i olika medier, varav cirka 30 publicerats i större medier som DN Debatt och SvD Brännpunkt och liknande stora debattarenor. Det är nästan en debattartikel i veckan om man räknar bort sommar- och julledighet.

Lägg därtill ett ansenligt antal debattartiklar och inlägg från lokala företrädare runtom i landet, så framträder Lärarnas Riksförbund som en av Sveriges viktigaste opinionsbildare. Och givetvis som den kanske mest aktiva aktören inom skolområdet.

Det är också tydligt att tempot ökar i debatten. 2006 hade förbundet 10 debattartiklar i tyngre forum, 2007 var det 11, 2008 13 och 2009 16. Sedan skedde en tydlig ökning 2010 till 28 och 2011 till 30.

Delvis återspeglar det att det kommit fler seriösa arenor och fler debattsajter samt att även webbpubliceringar ger effekt på debatten. Idag är alla viktiga aktörer aktiva på webben och i sociala medier. Samtalet är intensivare och aktiviteten större.

Så här arbetar Lärarnas Riksförbund för att lyfta viktiga frågor om skolan och läraryrket. Det är ett arbetssätt som ger resultat. Skolan genomgår nu stora förändringar där förbundet i många fall varit påskyndare om inte initiativtagare.

En livlig debatt är livsnerven i framgångsrik opinionsbildning. Allt börjar med en idé och med en debatt som leder till förändring. Och i denna debatt behöver alla stämmor och alla röster höras för att styrkan i idéerna ska bära.

Redan vid valet var 2010 var skolfrågorna en av de viktigaste för väljarna. Skolan lär inte vara mindre viktig 2014.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla