Huvudmän för en skola som ska vila på vetenskaplig grund

På Twitter läser vi en tänkvärd kommentar av nationalekonomen Jonas Vlachos eller @jonasvlachos, som hans twitternamn lyder. Han skriver att:

Publicerad Av

"Samma politiker som vill släcka ner Dalarna är alltså huvudmän för en skola som ska vila på vetenskaplig grund ..."

Det handlar om att det vi kunde läsa om i DN häromdagen, nämligen att en elallergiker var på väg att få politikerna i Mora att släcka mobilnätet i en del av kommunen. Ett beslut som kunde öppna för fler ”strålningsfria zoner” i Sverige. Detta trots att det inte finns några vetenskapliga bevis för att elallergi existerar …

Orsaken var att en man i byn Venjan i Mora kommun i flera års tid klagat på att strålningen ger honom huvudvärk, ryggproblem och stickningar i hjärtat. Detta anser han tvingar honom gå omkring i en silverdräkt.

Men så kallad elöverkänslighet har alltså  inte kunnat påvisas i vetenskapliga försök, trots omfattande forskninglänk till annan webbplats. Mycket tyder på att besvären inte orsakas av elektromagnetiska fält, utan har istället psykologiska orsakerlänk till annan webbplats. Svenska myndigheters linje är att elektro­magnetisk strålning under de gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat inte kan leda till besvär.

I ovannämnda DN-artikellänk till annan webbplats kunde vi läsa om läraren Ingela Bernhardsson som dagligen pendlar mellan bostaden i Mora och arbetsplatsen på skolan i grannorten Venjan. Hon gillade definitivt inte att miljökontoret i Mora-Orsa ville tvinga mobiloperatörer och statliga Teracom att rikta om sina antenner.

Nu fattade kommunpolitikerna inte beslutetlänk till annan webbplats att de ska tvinga företag att rikta om sina master, utan ärendet las ner. Det fanns dock länge en majoritet i miljönämnden för att vidta åtgärder. Man hänvisade slutligen till att det inte går att överblicka konsekvenserna som skulle kunna uppstå av en kraftig sänkning av strålningen från tv- och mobilsändare.

Men trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för att strålningen från mobil- och tv-sändare skulle skapa ohälsa, valde politikerna i nämnden att hålla en dörr öppen. I beslutet står det:

"Miljönämnden anser att det vetenskapliga läget, beträffande kopplingen mellan ohälsa och exponering från strålning från mobilstationer under gällande referensvärden, befinner sig i en gråzon. Det går med andra ord inte att utesluta att anmälarens upplevda besvär kan kopplas till exponering av elektromagnetiska fält från intilliggande mobilstationer."

Om det helt eller delvis är samma slags politiker som är huvudmän för en skola som ska vila på vetenskaplig grund kanske det kan förklara en del av skolans problem sedan 1991? Den minnesgode erinrar sig säkert att skolan har varit utsatt för allehanda "pedagogiska" experiment, såsom "lärarlösa lektioner" ...

Det kan vara värt att påpeka att ingen ifrågasätter verkligheten i den ångest och obehag som elöverkänsliga upplever. Men kanske vore det bättre att satsa på kognitiv beteendeterapilänk till annan webbplats, KBT, istället för missriktade kosmetiska "elsaneringar".

För skolans del skulle det betyda att satsa på lärarna istället för att gå på allehanda modetrender inom skolans värld.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla