Internationella kvinnodagen: Osund pliktkänsla och “Flickeffekten”

Rubriken är satt av Expressens debattredaktör, men den sätter fingret på en svår fråga - hur mycket ska kvinnliga (och manliga) lärare "ställa upp" för jobbet?

Publicerad Av

De två skriver bland annat:

"Ska Sverige bygga en skola i världsklass, så handlar det om vilka förutsättningar vi ger våra lärare att göra ett bra jobb. Det handlar också om att göra läraryrket attraktivt."

I debattartikeln lyfter man resultaten från Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljö­undersökning som visar att Sveriges lärare upplever en tydligt försämrad arbetssituation. Mer än var fjärde lärare har svårt att sova på grund av sitt arbete. Två av tre lärare går till jobbet fastän de borde vara sjukskrivna. Det är anmärkningsvärt höga siffror för såväl kvinnor som män inom läraryrket. Men kvinnors andel av sjuknärvaron är omkring 15 procent högre än männens. Det är en dubbelt så stor könsskillnad som på arbetsmarknaden i stort.

* * *

En bra film att se på Youtube denna dag, Internationella kvinnodagen, är The Girl Effect: The Clock is Tickinglänk till annan webbplats. Skrämmande och sorglig. Men nog kan vi göra någonting åt detta!?

Återigen handlar det om skola och utbildning som en väg och ett medel för människor att lyfta sig.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla