Också Kristdemokraterna kräver satsning på lärarna

I en artikel betitlad ”Lärarnas arbetsmiljö måste förbättras” (tyvärr ej på nätet för ickeprenumeranter) läser vi att Kristdemokraternas talesperson i skolpolitiska frågor Annica Edlund klokt säger: ”Läraryrkets status måste höjas och arbetsmiljön förbättras, så att fler vill bli lärare.”

Publicerad Av

Artikeln tar upp att Kristdemokraterna tycker att Folkpartiet fått stå ganska ensamma kring skolfrågorna i regeringen. Därför arbetar nu Kristdemokraternas skolpolitiska arbetsgrupp med att ta fram nya förslag och krav på åtgärder som ska presenteras i mars 2014.

Edlund pekar på problemen i läraryrket. En alltmer pressad arbetssituation, med högre krav på dokumentation och administration.

”Mycket tid går åt till att hålla ryggen fri om man skulle behöva visa upp till exempel vad man gjort för att ett barn ska få tillräckligt stöd för att klara skolan, eller inte utsättas för mobbning. Kraven på dokumentation har ökat av den anledningen, vilket naturligtvis är en bra tanke i grunden, men det tar mycket tid”, säger Edlund.

"Här tror jag att man måste tänka på att utnyttja andra kompetenser, andra yrkesgrupper i skolan, för att lärarna ska få ägna sig åt det de är bäst på."

Bland mycket annat menar Kristdemokraterna att en god, kompetent lärare är den viktigaste faktorn för att skolan ska lyckas och därför säger man att det måste till en ändring i lärarnas arbetssituation för att fler ska söka sig till yrket.

”Det är det stora svarta hålet som jag ser det. Vi måste se till de duktigaste studenterna väljer yrket och att det finns en attraktionskraft i det. Nya reformer spelar ingen roll, om vi inte får folk att vilja bli nya, goda pedagoger.”

”Statusen måste upp för yrket och då är det inte bara lön det handlar om, även om det är viktigt. Söktrycket till sjuksköterskeutbildningen är till exempel högre än till lärarutbildningen, säger Edlund.”

Nu väntar landets lärare på att det tas fram resurser så att lönerna och arbetsförhållanden verkligen förbättras. Alla politiker talar nämligen väl om skolan, så även Kristdemokraterna.

Om partiet kan bli en spjutspets i riksdag och kommuner för att få fram mer resurser till skolan, då kan de göra skillnad. Men i övrigt är tiden för vackert tal om lärarna och skolan passerad. Nu kräver lärarna, liksom föräldrar och allmänhet en tydlig satsning på skolan.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla