Lärares dilemma: Att offra sig eller ha självbevarelsedrift?

Ett brev från en lärare som vittnar om varför lärarna går på knäna som yrkesgrupp. En lärare som tackat för sig och lämnat yrket. Därmed sällar han sig till en förmodligen stor skara lärare som svensk skola hade behövt nu.

Frågan man kan ställa sig är om detta är lärares dilemma: Att offra sig eller ha självbevarelsedrift? Det är en mycket tänkvärd och klargörande text. En text som tyvärr nog många kvalificerade lärare skriver under på.

Hittills har inlägget haft cirka 2000 läsare och över 40 kommentar. Detta vittnesmål tycks säga något som lärare känner igen.

Läs och sprid! Och du som är lärare, kom gärna med din egen berättelse. Detta behöver vi tala mer om.