Så här kan vi inte ha det

PJ Linder har läst senaste numret av SKL:s tidning Dagens Samhällelänk till annan webbplats som gör en stor granskning av svensk skola och där en bekymmersam bild träder fram. Det gäller allt från lärarutbildningen till löner, arbetsmiljö, arbetsvillkor och avhoppen från yrket. Alla siffror pekar åt fel håll med bland annat sänkta reallöner för lärarna och sjunkande resultatutveckling för eleverna.

Detta får Andes PJ Linder att utbrista:

”Men så här kan vi inte ha det. Utbildning och kunskaper får bara större betydelse för individens förmåga att klara sig i samhället och för samhällens förmåga att utvecklas. Och det råder allt större enighet om att nyckeln till goda kunskapsresultat finns hos lärarna.”

Hans enkla budskap är dels att lärarna måste få undervisa mer och administrera mindre. Och dels att lärarna behöver få bättre chefer. Han skriver:

”Lärarlönerna måste höjas. Till dels måste det finansieras genom att man byter kvantitet mot kvalitet, så att det blir färre lärare med bättre löner.
Fast lika viktigt är att stärka ledarskapet i skolan och ge lärarna chans att koncentrera sig på sin huvuduppgift och utvecklas i yrket. Att helt slippa administration och diversearbete är en utopi, men undervisningen måste stå ohotad i centrum.”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla