Är det därför kommunerna inte velat höja lärarnas löner?

Det är något vi skrivit om tidigare  i bloggen. Men det känns tyvärr fortfarande högst aktuellt.

Publicerad Av

Vlachos skriver där bland annat:

"En möjlig, eller kanske till och med trolig, förklaring är att medan kommunerna faktiskt agerar som vinstmaximerande monopsonister så agerade staten på annat sätt när den var arbetsgivare. Den huvudsakliga orsaken till denna skillnad står att finna i att avkastningen på utbildning är något som ligger långt fram i tiden och som inte enbart kommer den enskilda kommunen till del. Kommunen själv bär alltså bara en liten del av kostnaden för en försämrad utbildning.

Mer specifikt har kommunen ingen anledning att ta hänsyn till landets framtida lärarförsörjning eftersom detta är något som påverkar landets alla kommuner. Bättre då att maximera nettoavkastningen på det nuvarande lärarbeståndet och låta någon annan ta ansvar för helheten. Ur kommunens synvinkel är det alltså helt rationellt att hålla nere lärarlönerna så mycket som möjligt."

Den givna slutsatsen är att då borde det rationella samhällsekonomiska argumentet vara att lärarna bör bli statligt finansierade, eftersom samhällelig kollektiv långsiktighet bättre företräds på den nationella nivån. Eller hur?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla