Tungt utspel för statlig skola

I söndagens Dagens Nyheter kunde vi läsa en debattartikel som kommer att få följdverkningar.

Det var den kanske tyngsta utspelet för en statlig skola som vi sett hittills och det kom från ingen mindre än Skolverkets förre generaldirektör, den högt respekterade och meriterade Per Thullberg, som har ett genuint engagemang för skolans kvalitet och resultat. Thullberg är professor i historia och har tidigare varit rektor vid Södertörns högskola.

I debattartikeln ”Det är dags att förstatliga den svenska grundskolanlänk till annan webbplats” skriver han bland annat:

”Kommunaliseringen 1991 gjorde att skolan under kort tid utvecklades till en av de mest decentraliserade i Europa. Tyvärr nåddes inte de uppsatta målen. Utvecklingen under 00-talet visar att det är svårt att upprätthålla likvärdigheten med kommunalt huvudmannaskap. Själva motivet för kommunala huvudmän är lokal variation och skillnader i utförande. Jag menar därför att grundskolan ska vara statlig. Vi bör aldrig acceptera att elevernas bakgrund och bostadsort avgör hur väl de lyckas”.

I sociala medier har artikeln kommenterats flitigt. På Facebook tycker exempelvis Peter Engberg att förslaget på statlig grundskola är bra. Dock frågar han sig:

”men varför bara grundskolan???”

Flera lyfter för övrigt fram att även gymnasieskolan borde förstatligas.

Tobias Ramstedt menar att ”Den viktigaste reformen måste ändå vara att stänga merparten av lärarutbildningarna för att minska utbudet av lärare”.

Annika Levander skriver: ”Bra. Och detta utan att nämna kommunernas systematiska ekonomiska vedertagna ’policy’ om lägsta nivå för skolan!”

Angående statligt gymnasium menar Ingela Törnkvist att ”Gymnasiet skulle gå att köra statligt ’bums’ Det är verkligen helt omotiverat att kommuner skall anordna gymnasieutbildning.”

Och Micael Jarnesjö skriver att ”Ett statligt huvudmannaskap är nog en förutsättning för att kunna ’styra upp’ verksamheten. Kommunerna verkar sakna förutsättningarna ...”

Och Bengt Jönsson skriver koncist: "Gör om! Gör nytt! Gör rätt!"

Per Thullbergs uppmärksammade utspel föranledde också en debatt i Sveriges Radios ”P1-Morgon”. Maria Stockhaus, moderat politiker från SKL och moderat kommunalråd i Solna, som kallat utspelet för grundlöst och populistiskt, mötte Thullberg nu i en debatt om statlig skolalänk till annan webbplats på morgonen.

Stockhaus försökte med ”katten på råttan”-knepet, alltså att skicka vidare sitt ansvar och skylla på någon annan. Det är lärarnas fel att kommunerna inte lycktas ta sitt arbetsgivar- och huvudmannskapas-ansvar …

Kommentaren på Facebook var snabb från Micael Jarnesjö:

”Om jag förstod Maria S rätt, så är det statens fel att vi har dåliga elever p g a dålig lärarutbildning (och därmed dåliga lärare) och att det nu är kommunerna som måste fortbilda lärarna så att resultaten blir bättre. Yeah right... Har man följt den kommunala debatten i sin hemkommun, blir det svårt att förstå hur det skall gå till. Det är bara att inse, att kommunerna klarar inte av att hantera ett huvudmannaskap för skolan.”

* * *

I boken "Grundskolan 50 år. Från folkskola till folkets skola" utvecklar bland annat Per Thullberg tankarna om behovet av statlig skola och berättar hur utvecklingen såg ut från Skolverkets perspektiv.

Boken presenteras hos Lärarnas Riksförbund på ett seminarium nu på tisdag den 27 mars, kl. 11. Seminariet direktsänds på LRplay.se, men kan också ses i efterhand.