Skolledarna känner sig pressade att pressa lärare

Lars Flodin, som medgav att betygssättningen svajar betänkligt i landet, sa också att:

"Det handlar om enstaka rektorer går för långt. Men visst innebär det en stark press på rektorer och skolledare idag, i och med att vi har en har en marknadsutsatt skola och fritt skolval. Det är tufft för rektorer man har krav på sig, från politikerna inte minst. Det är ganska vanlig att rektor blir av med jobbet om man inte klarar av ekonomin."

Med denna förklaring faller mycket på plats, och är egentligen helt logiskt. Det är dock välkommet att Skolledarna talar tydligt om hur verklighetens ser ut. Ansvaret bör läggas på den instans och på huvudmannen som fördelar och anslår resurser.

Kanske är rektorer, liksom lärare, offer för ett system som tillåter att politiker på lokal nivå inte tar sitt ansvar.