Fortsatt kritik mot hanteringen av lärarlegitimationerna

I samband med detta blev det också känt att KU granskar lärarlegitimationerna och att man beslutat sig för att göra en bredare granskning av såväl hantering som informationen kring lärarlegitimationen. Två olika anmälningar slås samman till en större granskning. Både Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och utbildningsminister Jan Björklund (FP) är kallade till utfrågningar under april.

Publicerad Av

JO beslöt nyligen att inte rikta någon kritik mot samarbetet, men KU:s ordförande Peter Eriksson säger till SVT att det ändå finns frågetecken att räta ut.

”Kan man lägga ut myndighetsfrågor på det sätt Skolverket gjort? Det är inte självklart.”

I Uppdrag Granskning berättades om flera nya uppgifter kring Skolverkets samarbete med bemanningsföretaget Proffice, som registrerar och handlägger lärarlegitimations­ansökningar i egna lokaler i Solna.

Ordföranden för Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, reagerar kraftigt på uppgifterna om att Proffice-personal haft en topplista med "lustiga" uppgifter från lärares ansökningar.

”Om det är så blir jag djupt upprörd. Det är respektlöst att hantera lärarna så", säger Metta Fjelkner till SVT Rapport, och hon fortsätter:

”Det behövs en tydlig styrning från Skolverket så det inte kommer fram mer sånt som nu presenterats i Uppdrag granskning.”


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla