Sent ska syndaren vakna

Stockhaus störs bland annat av att Fjelkner hävdar att fler och fler kräver en statlig skola.
"Det jag ser är att LR gång på gång i olika former kräver detta men inte att det är fler som kräver samma sak."

Publicerad Av

Tyvärr för Stockhaus - och för SKL - visar det att man inte följer debatten i sociala medier som Facebook, och framförallt inte lyssnar till vad lärare och andra skolintresserade säger. För att inte tala om de opinionsundersökningar som Lärarnas Riksförbund gjort genom åren och som visar att stödet för ökad statlig styrning och även statlig skola är betydande.

Stockhaus har också det dåliga omdömet att påstå att Skolverkets förre generaldirektör Per Thullberg "på LR:s uppmaning uttalar sig för förstatligande".

Det är nog främst en sak för Thullberg att reagera på den förolämpningen, men vi kan passa på att upplysa om att alla författarna i boken "Grundskolan 50 år - från folkskola till folkets skola" (Ekerlids förlag) fick fria händer och inte på något sätt styrdes av Lärarnas Riksförbund.

(Thullberg är för övrigt också ett exempel på hur SKL väljer att agera när en respekterad och kunnig person går ut och talar för statligt ansvar för skolan. Man lyssnar inte utan väljer att försöka ifrågasätta hans självständighet.)

Det är mycket välkommet att, som Stockhaus påpekar, staten har tvingats ta ett större ansvar för skolan. Det gäller såväl inom lärarutbildningen som för inspektionen av hur huvudmännen sköter sitt uppdrag. Tyvärr blir just inspektionen viktigare när huvudmännen brister alltför mycket i sitt ansvarstagande.

Men den främsta anledningen till att vi här uppmärksammar Stockhaus blogginlägg är att dock att SKL för första gången vad vi kan se, tydligt medger att kommunerna inte sköter sitt uppdrag för skolan:

"I ärlighetens namn så finns det kommuner som också måste skärpa till sig och ta sitt ansvar. Det är inte OK att inte prioritera sin skolverksamhet och inte heller OK att inte möta varje elev med höga förväntningar. Det finns kommuner som behöver ta sitt ansvar också." 

Men samtidigt är det tydligt att det för SKL nu är väldigt viktigt att inte stå ensam med ansvaret för skolan. I takt med att den fulla vidden av konsekvenserna av att huvudmannen de senaste tjugo åren inte prioriterat kunskapsuppdraget nu framkommer i alltfler jämförelser och när verkligheten talar sitt tydliga språk, så försöker den som är huvudman kasta bort ansvarsbollen.

Och då kommer märkligheter som detta:

"Det vore också ärligt av LR att säga att lärarna är den viktigaste faktorn för elevernas kunskapsutveckling. Det  går inte att skjuta över allt ansvar till någon annan instans. Den enskilde läraren har också ett ansvar för hur resultaten ser ut."

Man behöver desperat dela ansvaret med någon - vem som helst. Och se, då kommer också lärarna till pass. Kanske ska man ändå säga bättre sent än aldrig?

Om det inte hade varit att SKL och Stockhaus har en historik där man inte velat ta sitt ansvar fullt ut, så hade man lättare accepterat visdomen i uttalanden som:

"Slutligen vill jag än en gång säga att det är viktigt att alla oavsett om det är staten, kommuner, rektor eller den enskilde läraren känner ansvar för att se till att resultaten blir bättre i den svenska skolan.  Det håller inte att hela tiden skylla på någon annan, vi har alla ett ansvar."

Reine Hindberg, lärare från Malmö, ger Maria Stockhaus svar på tal i en välformulerad direktkommentar på bloggen.

"Maria, det är välkommet att du erkänner att det finns kommuner som missköter skolan och lärarna. Inte minst när det gäller lönebildningen som är ett sorgligt kapitel.

Men när du menar att LR inte tycker att lärarna är den viktigaste resursen i skolan så har du helt fel, Maria.

LR anser självklart att lärarna är och ska vara den viktigaste faktorn för elevernas kunskapsutveckling. Det är ju just därför vi lärare och LR är så frustrerade när kommunerna inte klarar av att ge lärarna de goda förutsättningar som krävs för att leverera bästa möjliga kvalitet. Alltför ofta gör vi helt andra saker än fokuserar på undervisningen. Vi lärare är visst beredda att ta vårt ansvar och vi har gjort det i många år trots usla förutsättningar – det är kommunerna som inte gör sin del! Om kommunerna skapade bättre förutsättningar för kvalitet så ska du nog få se på resultat men det kräver ju att kommunerna vågar ta ett långsiktigt ansvar och inte stirrar sig blinda på delårsrapporterna.

LR skyller inte alls hela tiden på någon annan men vi inser klart och tydligt att kommunerna ofta inte är kapabla att ta det nationella ansvar för skolan som behövs. Kommunerna har haft dryga 20 år på sig att visa att de kan leverera samma kvalitet eller högre som före kommunaliseringen. Men ni har misslyckats kapitalt och satt inte bara de enskilda elevernas framtid på spel utan även samhällets ekonomiska tillväxt och framtida välfärd!

Är det inte dags att visa på gott omdöme och avsluta detta misslyckade experiment för allas skull?"

Ja, Maria Stockhaus och SKL, är det inte det?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla